Strandängen – Jönköping

Skiffersort/täckning: takskiffer Samaca Multicolor på fasad, dubbeltäckning
Ort: Strandängen, Jönköping
Foto: Nordskiffer AB