Studenthuset Frescati Akademiska Hus

På nya Studenthuset i Frescati har Nordskiffer

och Strängbetong för Akademiska hus uppfört

fasad i gedigen stenpanel.