New England av Röing Arkitekter AB

Fotograf: Röing Arkitekter

Typ av fastighet: bostadshus, stil New England
Skiffersort/täckning: takskiffer Lugano på tak, dubbeltäckning
Arkitekt: Röing Arkitekter AB

Fotograf: Röing Arkitekter

Fotograf: Röing Arkitekter