Takskiffer på fasad i Helsingborg

Typ av fastighet: flervåningshus
Skiffersort/täckning: takskiffer Samaca Multicolor på fasad, dubbeltäckning
Arkitekt: Tengbom

Hyreshus med miljövänlig yta blev valet då Tengbom Arkitekter i Helsingborg valde material till kvarteret Frigg. Lågt underhåll och det faktum att materialet stämmer överens bra med de kringliggande tegelhusen blev några av framgångsfaktorerna för multicolor skiffer på fasaden.