Villa Hallgren

 Foto: Göran Uhlin

Typ av fastighet: villa
Skiffersort/täckning: blandade sorter takskiffer på fasad och tak bl a Welsh Slate Heather
Arkitekt: Anders Holmberg Arkitekter
Byggnaden nominerades till Stenpriset 2013.

Nordskiffer i stort reportage med arkitekt Anders Holmberg och Intressanta Hus.

Läs den här.