Tollare – Nacka

Skiffersort/täckning: takskiffer Nordskiffer Samaca Multicolor på fasad, dubbeltäckning i fasadsystemet NordClad
Ort: Nacka, Stockholm
Foto: Nordskiffer AB