Vallastaden – Linköping

Typ av fastighet: Parhus med halvplansförskjutningar i fem nivåer
Skiffersort/täckning: takskiffer Samaca 49, enkeltäckning på fasad
Arkitekt: Gabriel Wiklund

Om Vallastaden

Vallastaden är en stadsdel i Linköping som ligger 3 km öster om innerstaden, granne med Linköpings universitet. Idén om att bygga Vallastaden uppstod 2011 och projektet startades av Linköpings kommun. Samarbetspartners har varit Linköpings universitet och Akademiska hus. Under projektets gång har 40 aktörer bidragit till att bygga de första 1000 bostäderna. I september 2017 invigdes den första etappen av Vallastaden, genom att bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 genomfördes.