World Trade Center

Typ av fastighet: flervåningshus, kontor etc, World Trade Center
Skiffersort/täckning: takskiffer Nordskiffer 240 på fasad
Arkitekt: Tengbom
Byggnaden blev nominerad till Årets Byggnadspris i Växjö 2017.