Askim – Församlingshem – Nordskiffer Classic

Fasadprojekt / Askim – Församlingshem – Nordskiffer Classic

Ikon information Projektinformation

Typ av fastighet: Församlingshem

Skiffersort/täckning: Takskiffer Nordskiffer Classic på fasad, monterad med krok i en dubbeltäckning, format på plattor 400x250mm

Ort: Askim, Hovås

Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan Askim, Erséus Arkitekter

Färdigställande: 2017

Foto: Nordskiffer AB

Takskifferfasader och 1800-talsarkitektur

Askims församlingshem i Hovås invigdes i augusti 2017. Här sitter takskiffersorten Nordskiffer Classic på fasaden och byggnaden ligger i anslutning till Askims kyrka som byggdes i slutet av 1800-talet.

De båda arkitekturstilarna från 2000-talet respektive 1800-talet kompletterar varandra och ger ett behagligt intryck. Så här säger Erséus Arkitekter:

”Församlingshemmet knyter ihop kyrkogårdens övre och nedre nivå och skapar en situation med viss dramatik. Fasadmaterialen skiffer och trä minner om den äldre kyrkobyggnaden, men i samtida tappning.”

Naturmaterial som trä och skiffer skapar ett lung. Det smälter väl in i den omgivande natur och ger en rofylld och trygg atmosfär.

Kontakta oss idag för mer information!