Bunkeflostrand – BoKlok – Samaca 49

Fasadprojekt / Bunkeflostrand – BoKlok – Samaca 49

Ikon information Projektinformation

Typ av fastighet: Bostadshus

Skiffersort/täckning: Takskiffer Samaca 49 på fasad, plattorna är 600x300mm och är monterade i fasadsystemet NordClad i enkeltäckning

Uppdragsgivare: Skanska BoKlok

Ort: Bunkeflostrand, Malmö

Färdigställande: 2016

Foto: Nordskiffer AB

Klimatstudie bakom materialval

År 2016 fick två studenter vid Lunds Tekniska Högskola i uppdrag av BoKlok att jämföra material utifrån miljöaspekter, hela vägen från råvara till avfall. Skiffer och trä stack ut markant i jämförelse med andra material som utgjordes av fibercement, puts etc. Koldioxidutsläppen under hela livscykeln för skiffer, med transporter inräknade, var mycket låga. Efter studien beslutade BoKlok att använda skiffer och trä för husserien ”Flex”.

Kontakta oss idag för mer information!