Eskilstuna – Jäders Kyrka – Nordskiffer Castillo

Takprojekt skiffer / Eskilstuna – Jäders Kyrka – Nordskiffer Castillo

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Spetsklippt Castillo, grundformat 400×250 mm, dubbeltäckning, dolt montage med skifferspik, omläggning av tak

Ort: Eskilstuna

Foto: Nordskiffer AB

Behovet av takrenovering var stort

Det vackra skiffertaket på Jäders Kyrka i Eskilstuna var på väg att vittra sönder efter många års utsatthet av väder och vind. Renovering var ett måste för att skydda kyrkan. Skiffersorten var en engelsk skiffer som det fortfarande finns en produktion av. Det visade sig dock bli så kostsamt att ersätta de trasiga plattorna med nya av samma sort att det inte var möjligt att genomföra renoveringen.

Mats Komét på Nordskiffer,  gjorde efterforskningar som visade sig vara värda mödan.

– Jag tänkte att det måste finnas alternativ. Jag gav mig tusan på att hjälpa till att bevara de vackra skifferklädda sadeltaken så jag sökte ihärdigt. Och jag kan lova dig att det var en mängd olika skiffersorter som jag sorterade bort. Tills sist fann jag en spansk skiffer som heter Castillo. Det sade bara klick! berättar Mats.

– Vi på Nordskiffer förstår vikten av att bevara kulturarvet och värnar om kulturskatten. Det finns inte en chans att vi skulle föreslå ett material som vi inte kan stå för, säger Mats. Jag har själv arbetat med renovering av kyrkor under många år och har tack vare det stor materialkännedom, något jag verkligen har haft nytta av när det gäller Jäders Kyrka.

Kontakta oss idag för mer information!