Luleå – Bergviken – Offerdal, Welsh Slate på sockel

Fasadprojekt / Luleå – Bergviken – Offerdal, Welsh Slate på sockel

Ikon information Projektinformation

Typ av fastighet: vård och omsorgsboende

Skiffersort/täckning: Skuren sten limmad på sockel, Offerdal och Welsh Slate Dark Blue Grey

Arkitekt: a och d arkitektkontor genom Jette Andersen

Ort: Luleå Kommun, Bergviken

Färdigställande: Etapp 1 år 2014

Foto: Nordskiffer AB

En mix av två skiffersorter

Genom att blanda 2 olika skiffersorter med skilda strukturer och färger blir sockeln på fastigheten uppseendeväckande och ger karaktär åt byggnaden. Offerdal är en ljusare skiffersort och Welsh Slate Dark Blue Grey går åt det mörkgrå hållet med blåa toner. Offerdal är en svensk kvartsitskiffer och Welsh Slate en lerskiffer med ursprung i Wales. Båda lämpar sig väl att limma på ex hussocklar.

Naturmaterial skapar rofylld atmosfär

”Det viktiga är att personen återhämtar sig och blir sitt bästa jag innan de åker hem igen”
Citat av Katarina Morin på Luleå Kommun

Ja, vi kan inte annat än hålla med Katarina om hennes uttalande om vad trygghetsplatserna på Bergvikens vårdboende har för syfte. Valet av naturmaterialet Nordskiffer Castillo på sockeln är klokt. Naturmaterial sägs ha en rogivande och behaglig effekt som påverkar människor positivt. Vi hoppas att det är upplevelsen bland både boende och personal i Bergviken.

Bergvikens vård- och omsorgsboende Luleå ligger i anslutning till ett äldreboende och är vackert belägen intill Kallkällans skogsområde. Här finns 16 avdelningar med 144 platser för äldre som är svårt sjuka men det finns även två trygghetsavdelningar och två korttidsavdelningar.

Arkitekten berättar

”Suterrängvåning och sockel är beklädd med kvadratiska skifferplattor i lite olika nyanser, för att ge en levande yta. Flyglarnas fasader är vit puts, dels för att hålla det stora huset så ”lätt” som möjligt och dels för att undvika nyansskillnader, när etapp 2 byggs. Balkongfronterna är i orangefärgat glas, som medger kontakt med marken, men som ändå blir en tydlig visuell gräns. Den centrala byggnaden är lätt svängd för att huset skall få plats på tomten. Fasadmaterialet är liggande, röda fibercementpaneler. De ger det stora huset en tydlig och begriplig struktur.”

Kontakta oss idag för mer information!