Stockholm – Fyrtornet – Otta Rost

Fasadprojekt / Stockholm – Fyrtornet – Otta Rost

Ikon information Projektinformation

Typ av fastighet: Punkthus 22-våningar, lamellhus 8 våningar

Skiffersort/täckning: Takskiffer Otta Rost på fasad i formatet 400x250mm, enkeltäckning i fasadsystemet NordClad. För de runda balkongerna är en specialläkt är framtagen och ett mindre format på skifferplatta är använd.

Uppdragsgivare/arkitekt: JM AB,  Wingårdhs Arkitekter

Ort: Dalénum, Lidingö, Stockholm

Färdigställande: Prel 2020

Illustration: Wingårdhs Arkitekter

Fyrtornet i Dalénum på Lidingö

Den norska skiffern Otta Rost ger en livfull och, i färgtonerna, en varm fasad åt Fyrtornet, där det tronar på stranden vid Lidingö. Både höghusdelen och låghusdelen kläs med den gyllene skiffersorten.

Gert Wingårdh uppallar sig om natursten i JM’s magasin Dalénum 2018:

”När man arbetar med arkitektur så vill man gärna ha beständiga material som åldras vackert. Det är få saker som är så fint som natursten.”

Brandsäker naturstensfasad

Materialen i fasaden på denna fastighet genomgick ett brandtest i februari 2018. Testet genomfördes för att bedöma hur materialen klarade påfrestningen samt bedöma risken för nedfallande föremål och om materialen bidrog till ytterligare brandspridning i fasaden. Temperaturer upp emot 550 grader uppmättes i fasaden. Trots detta klarade materialen testen med väl godkänt resultat. Materialen bidrog inte till ytterligare spridning av branden och inga delar i fasadsystemet föll ner. Fasaden var intakt efter att testet genomförts.

Om du vill veta mer om brandsäkerhet och fasadmaterial kan du kika in på vår youtube-kanal där vi bla har föredrag från Naturstensdagen av Erik Almgren på företaget Bengt Dahlgren.

Kontakta oss idag för mer information!