Stockholm – Fyrtornet – Otta Rost

Du är här: Startsida » Fasadprojekt » Stockholm – Fyrtornet – Otta Rost

Ikon information Projektinformation

Typ av fastighet: Punkthus 22-våningar, lamellhus 8 våningar

Skiffersort/täckning: Takskiffer Otta Rost på fasad i formatet 400x250mm, enkeltäckning i fasadsystemet NordClad. För de runda balkongerna är en specialläkt är framtagen och ett mindre format på skifferplatta är använd.

Uppdragsgivare/arkitekt: JM AB,  Wingårdhs Arkitekter

Ort: Dalénum, Lidingö, Stockholm

Färdigställande: Prel 2020

Illustration: Wingårdhs Arkitekter

Fyrtornet i Dalénum på Lidingö

Den norska skiffern Otta Rost ger en livfull och, i färgtonerna, en varm fasad åt Fyrtornet, där det tronar på stranden vid Lidingö. Både höghusdelen och låghusdelen kläs med den gyllene skiffersorten.

Gert Wingårdh uppallar sig om natursten i JM’s magasin Dalénum 2018:

“När man arbetar med arkitektur så vill man gärna ha beständiga material som åldras vackert. Det är få saker som är så fint som natursten.”

Det första storskaliga brandtestet av naturstensfasad

Materialen i fasaden på denna fastighet genomgick den danska motsvarigheten till SPFire105 i februari 2018. Testet genomfördes för att bedöma hur materialen klarade påfrestningen samt bedöma risken för nedfallande föremål och om materialen bidrog till ytterligare brandspridning i fasaden. Temperaturer upp emot 550 grader uppmättes i fasaden. Trots detta klarade materialen testen med väl godkänt resultat. Materialen bidrog inte till ytterligare spridning av branden och inga delar i fasadsystemet föll ner. Fasaden var intakt efter att testet genomförts.

Kontakta oss idag för mer information!