Göteborg – Första Långgatan – Nordskiffer Svart

Fasadprojekt / Fasadprojekt med takskiffer / Göteborg – Första Långgatan – Nordskiffer Svart

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Nordskiffer Svart, i dubbeltäckning

Arkitekt renovering: Forum Arkitekter

Ort: Göteborg

Foto: Nordskiffer AB

Fasadrenovering med skiffer

Första Långgatan gör genom Masthugget i Göteborg. Med sina 680 meter sträcker den sig mellan Järntorget och Johannesplatsen. Många fastigheter kantar gatan och just nr 28-30 var för ett antal år sedan i behov av en fasadrenovering. Valet föll på skiffersorten Nordskiffer Svart som monterades i en dubbeltäckning.

I Sverige finns ett stort behov av fasadrenovering. Som exempel kan nämnas att endast 20 % av beståndet inom miljonprogrammen har rustats upp under de snart femtioår som har gått sedan byggnationen påbörjades. Att renovera med takskifferplattor i fasadsystemet NordClad är ett enkelt sätt att ge slitna fasader en vacker och hållbar upprustning. Skiffer ger en miljövänlig, ekonomisk och socialt hållbar renovering för villor och bostadsrättsföreningar såväl som för kontorshus och kommersiella fastigheter.

Kontakta oss idag för mer information!