Gotland – Västerhejde – Nordskiffer Classic

Takprojekt skiffer / Gotland – Västerhejde – Nordskiffer Classic

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Nordskiffer Classic

Ort: Gotland

Foto: Nordskiffer AB

Skiffer klarar hårda vindar och salta stänk

Västerhejde är en tätort söder om Visby på Gotland. Ön är utsatt för hårda vindar och saltstänk från havet, något som skiffer klarar på ett mycket bra sätt. På denna fastighets tak ligger takskiffersorten Nordskiffer Classic i dubbeltäckning, formatet är 40×25 cm. Nordskiffer Classic är en svart skiffer som är vanlig på tak, men som även kan användas på fasad.

Kontakta oss idag för mer information!