Haninge – Brf Framsidan – Nordskiffer Röd

Fasadprojekt / Haninge – Brf Framsidan – Nordskiffer Röd

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Nordskiffer Röd monterad i enkeltäckning

Ort: Haninge, Stockholm

Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Foto: Nordskiffer AB

Olika fasadmaterial skapar vertikalitet

Arkitekten Brunnberg & Forshed beskriver projektet på följande sätt på sin hemsida:

”Brf Framsidans två byggnader, Hus 2 och hus 3, utgör Haningeterrassens andra etapp. Dessa byggnader skapar tillsammans med Brf Blicken ett stadsrum längs Nynäsvägen och stor vikt är lagd vid gestaltning, utformning och variation i gaturummet.

Hus 2 är uppdelad på tre trapphus som rymmer totalt 78 lägenheter plus övernattningsrum och en lokal. Trapphusen nås från gatan och det mittersta är genomgående. Byggnaden har sju våningar. På bottenvåningen samsas bostäder och lokal med biytor då byggnaden saknar källarvåning. Fläktrummet är placerat på taket. Mot gatan är fasaden uppdelad i volymer och olika fasadmaterial som skapar vertikalitet. Fasadmaterialen är skiffer, corténstål och ljus puts med inslag av träpanel. Gröna skärmtak täckta med sedum artikulerar entréerna och ger tillsammans grunda balkonger av olika djup och material en dynamik till fasaden.”

Kontakta oss idag för mer information!