Helsingborg – Helsingborg Central – Oppdal

Fasadprojekt / Fasadprojekt med skuren sten / Helsingborg – Helsingborg Central – Oppdal

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Nordskiffer Oppdal silkesborstad monterad med fästmassa, Nordskiffer Welsh Slate Dark Blue Grey på trappsteg som leder ner till perrongerna

Ort: Helsingborg, centralstation

Arkitekt: Tengbom Arkitekter

Foto: Minera

Ett skulpturalt element

Det skulpturala taket i trä vilar på två skifferklädda murskivor som växer upp från spårområdet.
Källa: Tengbom Arkitekter

Helsingborg Central har under åren fått ett ökat flöde av resenärer och slitaget har varit stort. År 2013 utlyste Helsingborg Stad en arkitekttävling för entrén Helsingborg Södra, och Tengbom Arkiteker ritade det vinnande förslaget.

”Vi utformade byggnaden som ett skulpturalt element, som sätter karaktär på platsen där så många människor strömmar söderut dagligen”
Citat av Patrik EkenhillTengbom Arkitekter i Helsingborg

Arkitektbyrån beskriver resultatet som att den anonyma baksidan blev ännu en framsida för Helsingborg Central, som förvaltas av Wihlborgs Fastigheter.

Själva arkitekturen beskriver Tengbom Arkitekter så här:

”Vår arkitektoniska huvudidé med ett samlande tak bygger på en tanke om att skapa en sekvens mellan det övre och det undre. Det karaktäristiska taket har en neutral och kvadratisk planform som modifieras varsamt i sektion. Kombinationen av en välvd undersida och en bågformad ovansida i spårriktningen skapar associationer till både rörelse och stadsparkens mjukt böljande topografi”
Citat av Patrik EkenhillTengbom Arkitekter i Helsingborg

Materialet som är använt är den Norska skiffern Oppdal silkesborstad som monterats på betongstomme. Trappstegen som leder ner till perrongen är klädda med den Walesiska skiffern Nordskiffer Welsh Slate Dark Blue Grey.

Kontakta oss idag för mer information!