Helsingborg – Kv Frigg – Samaca Multicolor

Fasadprojekt / Fasadprojekt med takskiffer / Helsingborg – Kv Frigg – Samaca Multicolor

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Samaca Multicolor monterad i dubbeltäckning

Arkitekt: Tengbom Arkitekter

Beställare: Helsingborgshem

Ort: Helsingborg

Foto: Nordskiffer AB

Kv Frigg nominerat till Stenpriset 2014

När det blev klart vilka naturstensprojekt som skulle bli nominerade till Stenpriset 2014 var Kv Frigg i Helsingborg ett av de utvalda projekten. En av arkitekterna på Tengbom, Malin Ossiansson, uttalade sig så här:

Vi ville skapa en mer stadsmässig utformning av kvarteret mot Kullavägen och valde då skifferfasad. Den tunga fasaden bildar en skyddande mur mot gatan i norr medan byggnaderna mot gården och söder får en ljus och lätt fasad som fin kontrast. Skiffret vi valde, Samanca Multicolor, är otroligt skiftande i färg och struktur och fasaden känns levande och skapar olika uttryck om det är sol, moln eller regn. Genom att vi frångick tegel på fasaden, som annars är typiskt för Helsingborg och i stället valde den lite mer ovanliga skifferfasaden kunde vi förmedla en lyxigare känsla för de boende, en känsla av att just deras boende är lite mer påkostat än övriga hyreshus. Denna tanke var något som våra beställare också tyckte om. Skiffer är samtidigt ett stenmaterial med liknande egenskaper som tegel och passar därför bra in i området. (i detaljplanen stod det stenmaterial som fasadbeklädnad).

Kontakta oss idag för mer information!