Höganäs – Strandbaden – Nordskiffer Classic

Takprojekt skiffer / Höganäs – Strandbaden – Nordskiffer Classic

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Takskiffer Nordskiffer Classic, dubbeltäckning monterad med spikkrok

Ort: Höganäs

Foto: Nordskiffer AB

Takskiffer på tak och runt entrédörr

Samma typ av skiffer som är monterad på taket sitter även runt entrédörren. Här har beställaren valt dubbeltäckning på både tak och fasad men har fått en variation i utseendet på de båda ytorna med hjälp av olika överlapp. På taket överlappar plattorna varandra 100 mm för att utgöra ett fullgott väderskydd, medan fasaden inte har samma krav på på överlapp och det därför är ett överlapp på 60 mm.

Kontakta oss idag för mer information!