Karlshamn – Möllebacken – Nordskiffer Röd

Allmännyttan / Karlshamn – Möllebacken – Nordskiffer Röd

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Nordskiffer Röd enkeltäckning 508 x 305 mm

Ort: Karlshamn

Beställare: Karlshamnsbostäder

Arkitekt 1970-talet: Hanna Victorsson

Foto: Nordskiffer AB

Ett tidstypiskt miljonprogramsområde

Dessa tegelhus ritades av arkitekt Hanna Victorsson under 1970-talet. Hanna var en av Karlshamns främsta arkitekter. Hennes smeknamn Tant Brun kommer sig av att hon älskade tegel. Möllebackens fastigheter är ett tidstypiskt projekt inom miljonprogrammet. Svenska Byggnadsvårdsföreningen sammanfattade de tidstypiska dragen utifrån det Kulturhistoriska underlaget som togs fram i samband med bygglovsansökan (Kv Trosa 10 och Kv Alingsås 28):

  • Mörkbruna tegelfasader
  • Strama formspråk
  • Trafikseparering
  • ”Hus i park” (Alingsås 28)
  • Anpassning av byggnadsvolym i harmoni med topografi och stadsbild
  • Regelbunden fönstersättning
  • Flacka sadeltak utan takutsprång
  • Stora öppna innergårdar
  • Balkongfronter i betong med frilagd ballast eller brunlaserat träplank. Balkongfasader av tegel och betong.
Nordskiffer Röd produktbild

Fasadrenoveringen 2021

Få förändringar har skett sedan byggnaderna uppfördes på 1970-talet, men materialen har åldrats, vilket är särskilt tydligt på balkongernas betongfronter. Karlshamnsbostäder fattade beslutet att renovera fasaderna varsamt för att bevara området ur ett arkitektoniskt perspektiv. Åtgärden som de gjorde var att täcka över den åldrade betongen med takskifferplattor. Kulören på skiffern harmonierar väl med de ursprungliga tegelfasaderna. Fasadrenoveringen ger området ett stilrent och homogent intryck.

Kontakta oss idag för mer information!