Karlskrona – BoKlok – Samaca 49

Fasadprojekt / Karlskrona – BoKlok – Samaca 49

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Takskiffer Nordskiffer Samaca 49 i formatet 600x300mm, i enkeltäckning på fasad i fasadsystemet NordClad

Typ av fastighet: Flerbostadshus

Ort: Karlskrona

Uppdragsgivare: Skanska BoKlok

Foto: Nordskiffer AB

Skiffer – ett klimatsmart val

BoKlok lät 2016 genomföra en studie av de fasadmaterial de stod och valde emellan. Studien innefattade en livscykelanalys av skiffer, träfasad, putsskivor, fibercementplattor och andra fasadskivmaterial. Trä och skiffer var de miljömässigt bästa alternativen sett till hela livscykeln med transporter inkluderade och valet föll då på att använda just dessa två material på fasaderna.

Fasadsystemet NordClad gör montaget enkelt och det kan utföras oberoende av väderlek. I fasadsystemet ingår en ventilerad läkt i form av en hattprofil i stålplåt med en förborrad hålbild. Hålbilden har två rader där den inre raden tillser ventilation i fasaden och den mindre är anpassad till montage med skifferkrok. Skifferkrokens ovandel förs ner i hålen och spänns fast med ett enkelt handgrepp.

Kontakta oss idag för mer information!