Karlskrona – BoKlok – Samaca 49

Du är här: Startsida » Fasadprojekt » Karlskrona – BoKlok – Samaca 49

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Takskiffer Nordskiffer Samaca 49 i formatet 600x300mm, i enkeltäckning på fasad i fasadsystemet NordClad

Typ av fastighet: Flerbostadshus

Ort: Karlskrona

Uppdragsgivare: Skanska BoKlok

Foto: Nordskiffer AB

Skiffer – ett klimatsmart val

BoKlok lät 2016 genomföra en studie av de fasadmaterial de stod och valde emellan. Studien innefattade en livscykelanalys av skiffer, träfasad, putsskivor, fibercementplattor och andra fasadskivmaterial. Trä och skiffer var de miljömässigt bästa alternativen sett till hela livscykeln med transporter inkluderade och valet föll då på att använda just dessa två material på fasaderna.

Kontakta oss idag för mer information!