Kalmar – Kv Gesällen – Samaca Multicolor

Du är här: Startsida » Fasadprojekt » Kalmar – Kv Gesällen – Samaca Multicolor

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning fasad: takskiffer Nordskiffer Samaca Multicolor på fasad, dubbeltäckning i fasadsystemet NordClad.

Skiffersort/montage sockel: På sockeln sitter skurna plattor av sorten Castillo med flammad yta.

Ort: Kv Gesällen, Kalmar

Uppdragsgivare/arkitekt: White arkitekter

Foto: Nordskiffer AB

Bastionspalatset i Kalmar

“Kvarnholmen är ett kulturhistoriskt riksintresse och detta har fått ge avtryck på utformningen av det nya kvarteret. Domkyrkan är ett centralt inslag i arkitekturen och vyn från Fredriksskansgatan ska även fortsättningsvis domineras av den.”

Så här uttrycker sig Kalmar Stad om området där Kvarteret Gesällen ligger. White Arkitekter står bakom det skifferklädda bostadshuset som ligger i kvarteret och benämns Bastionspalatset. Försvarsverken som kallas bastioner var ofta byggda med sten eller tegel, så varför inte en “bastion” med takskiffer på?

Kontakta oss idag för mer information!