Kalmar – Kv Gesällen – Samaca Multicolor

Fasadprojekt / Kalmar – Kv Gesällen – Samaca Multicolor

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning fasad: Takskiffer Nordskiffer Samaca Multicolor 400 x 250 mm på fasad, dubbeltäckning i fasadsystemet NordClad.

Skiffersort/montage sockel: På sockeln sitter skurna plattor av sorten Castillo med flammad yta.

Ort: Kv Gesällen, Kalmar

Uppdragsgivare/arkitekt: White arkitekter

Foto: Nordskiffer AB

Bastionspalatset i Kalmar

”Kvarnholmen är ett kulturhistoriskt riksintresse och detta har fått ge avtryck på utformningen av det nya kvarteret. Domkyrkan är ett centralt inslag i arkitekturen och vyn från Fredriksskansgatan ska även fortsättningsvis domineras av den.”

White Arkitekter står bakom det skifferklädda bostadshuset som ligger i kvarteret och benämns Bastionspalatset. Försvarsverken som kallas bastioner var ofta byggda med sten eller tegel, så varför inte en ”bastion” med takskiffer på?

Kontakta oss idag för mer information!