Lund – Grand hotell – Nordskiffer Classic

Takprojekt skiffer / Lund – Grand hotell – Nordskiffer Classic

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Takskiffer Nordskiffer Classic 400×250 mm, dubbeltäckning, omläggning av tak

Ort: Lund, Grand Hotel

Foto: Nordskiffer AB

En byggnad med renässansen som förebild

Grand Hotel öppnade 1899 och arkitekten hette Alfred Hellerström. Han gav hotellet dess karakteristiska yttre, med fransk slottarkitektur från renässansen som förebild. Fastigheten har genomgått många renoveringar och under tidigt 2000-tal blev det dags för taket, där takskiffersorten Nordskiffer Classic är monterad.

Många kulturhistoriska byggnader har de gedigna materialen gemensamt. Som i Lund där en  rejäl naturstensfasad ackompanjeras av ett stilfullt skiffertak. Renoveringsbehovet för denna typ av byggnadsmaterial är litet och underhållet minimalt under livslängden. Upp till 200 år är livslängden för skiffer men det är läge att göra regelbunden översyn för att kolla av att alla plattor håller samma håller samma höga kvalitet.

Vid takrenoveringar med skiffer sker går det ofta att återanvända takskifferplattorna, dvs att de gamla plattorna till stor del kan läggas tillbaka och de som ev behöver bytas ut ersätts av nya plattor. De plattor som av någon anledning ersätts kan i somliga fall användas i täckningar på skifferfasader.

Kontakta oss idag för mer information!