Mölndal – Lamellhusen – Samaca Multicolor

Fasadprojekt / Mölndal – Lamellhusen – Samaca Multicolor

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Takskiffer Samaca Multicolor på fasad, dubbeltäckning i fasadsystemet NordClad

Arkitekt: Wingårdhs arkitekter

Ort: Mölndal, Göteborg

Färdigställande: 2019

Foto: Nordskiffer AB

Miljömässigt hållbara byggnader

Krokslätts Fabriker i Mölndal utanför Göteborg har anor från 1800-talet. I området växer en ny stadsdel fram, med Wingårdhs Arkitektbyrå som kreatörer. Fastighetsägaren Husvärden har en tydlig vision med området:

”Att skapa miljömässigt hållbara byggnader inom tre områden; energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial.”

Vidare skriver Husvärden:

”Stadsdelen Krokslätts Fabriker ligger på historisk mark, där anrika tegelbyggnader renoverade efter dagens krav och standard, numera delar yta med högteknologiska och energieffektiva hus. Området, som ligger centralt mellan Mölndal och Göteborg är en blandstad på riktigt.

Krokslätts Fabriker uppfördes 1890–1907 av Mölnlycke Väfveriaktiebolag som en av många textilfabriker i göteborgstrakten. Företaget expanderade kraftigt och runt 1915 var det en komplett textilindustri. Det engelska inflytandet kom att påverka utformningen av industribyggnaderna. Man skapade en egen image genom den yttre utformningen av fasader. Ett ståtligt torn byggdes som kom att stå som symbol för området. 1991 beslutade länsstyrelsen att byggnadsminnesförklara Krokslätts Fabriker, som idag är Q-märkta.”

Lamellhusen är klädda med skiffersorten Samaca Multicolor, ett miljömässigt bra val i allra högsta grad!

Kontakta oss idag för mer information!