Norrköping – Råsslaskolan – Nordskiffer Grå

Fasadprojekt / Norrköping – Råsslaskolan – Nordskiffer Grå

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Nordskiffer Grå, 508 x 302mm, enkeltäckning

Ort: Norrköping

Beställare/byggare: Norrevo Fastigheter AB, Norrköpings Kommun, Erlandsson Bygg

ArkitektARQLY Arkitekter (fd Arkitektgruppen GKAK)

Foto: Nordskiffer AB

Grå skiffer framhäver gult tegel

Det är arkitektbyrån ARQLY i Norrköping som står bakom utseendet på den nya tillbyggnaden av Råsslaskolan. En befintlig skolbyggnad beslutades att rivas pga den bristfälliga inomhusmiljön som var svår att komma tillrätta med. När den nya byggnaden planerades fanns det en utmaning i att hålla samman skolområdet som sedan 1960-talet har byggts om och till i etapper.

Arkitekterna uttrycker sig om det exteriöra på detta sätt:

Det nästan tillhuggna uttrycket har vi sedan låtit manifesteras genom användningen av en vacker, levande skiffersten som täcker fasaden. Det skänker också byggnaden tyngd likt tegelbyggnaderna i dess omgivning men avviker i en grågrön kulör som framhäver de många gula tegelsorterna.

Skiffer som fasadmaterial har också flera fördelar då det är mycket prisvärt i inköp och har ett nästan obefintligt underhåll. Det har en mycket lång livslängd, vilket kombinerat med låga utsläpp vid framställning innebär att materialet också är i framkant för utvecklingen mot miljösmart byggande med sin låga klimatpåverkan. Allt igenom ett gott val.

Kontakta oss idag för mer information!