Nya Hovås – Brf Solgränd – Nordskiffer 200

Fasadprojekt / Nya Hovås – Brf Solgränd – Nordskiffer 200

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Takskiffer Nordskiffer 200 på fasad, enkeltäckning i fasadsystemet NordClad

Ort: Nya Hovås, Göteborg

Färdigställande: 2017

Uppdragsgivare/arkitekt: SKANSKA, Kanozi Arkitekter

Foto: Nordskiffer AB

Brf Solgränd i Nya Hovås

Så här beskriver Skanska fastigheterna i Brf Solgränd (beskrivningen är en förkortad version):

”Med målet ”en småskalig blandstad i världsklass” är variation är ett signum för området. Fasader i olika material och utseenden omsluter bostäder blandade med butiker i den mindre skalan. Kvarteren gestaltas för att ge en känsla av småskalighet och utformas i samarbete med en landskapsarkitekt för att ge olika delar av området sina egna uttryck, exempelvis ”gröna gränden” och ”urbana stråket”. 

Gedigna materialval som skiffer, tegel och puts möter moderna former. Taklandskapet är uppbrutet med varierande takhöjd och olika takvinklar, vilket ger unika takterrasser och balkonger.”

Kontakta oss idag för mer information!