Stockholm – Tegnérs Torn – Nordskiffer Grön

Fasadprojekt / Stockholm – Tegnérs Torn – Nordskiffer Grön

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Takskiffer Nordskiffer Grön på fasad, enkeltäckning i fasadsystemet NordClad.

Beställare/arkitekt: Svenska Bostäder, Varg Arkitekter

Ort: Tegnergatan, Stockholm

Färdigställande: 2019

Foto: Nordskiffer AB

Kv Sabbatsberg, Tegnérs Torn

”Ett hus som visar att ett torn inte måste vara särskilt högt för att ändå fungera som ett landmärke.”
Citat från Årets Stockholmsbyggnad 2020

Vid ett av Stockholms mest centrala lägen finner du Tegnérs Torn med 10 våningar. Tak och fasad är klädda i Nordskiffer Grön. På nära håll ser du att även undersidorna på balkongerna är klädda med skifferplattor. Naturstensfrossan slutar inte här! Sockeln är klädd i grön marmor och från fastigheten löper en vacker stenmur längs med trottoaren.

Varg Arkitekter som står bakom arkitekturen beskriver projektet så här:

”Den varierade omgivningen vid Barnhusbrons fäste kompletteras med en karaktärsfull, tydlig husvolym som samtidigt inordnar sig i det omgivande stadslandskapet.  Det branta taket med takkupor i två våningar relaterar till Tegnérgatans lägre skala och det gröna skiffret på både fasad och tak ger en sammanhållen volym.”

Finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2020

Tegnérs Torn var en av finalisterna i Årets Stockholmsbyggnad 2020 och juryn uttalade sig så här:

”En signalbyggnad som med sin alldeles egna karaktär markerar brofästet och samtidigt en bortglömd plats i staden och skapar nya kvaliteter i rummen runt omkring. Byggnaden är omsorgsfullt gestaltad och väl avvägd. Med många små karaktärsgivande delar som tillsammans bildar en sammanhållen helhet samt konsekvent materialval smälter den in i kollaget av byggnader i området.”

Nominerat till Stenpriset 2019

10 naturstensprojekt blev år 2019 nominerade till Stenpriset som delas ut av Stenindustriförundet varje år. Tegnérs Torn gick inte vidare till final, men det gjorde ett annat skifferprojekt, BoKlok’s fastigheter i Gantofta.

Kontakta oss idag för mer information!