Hovås – Uggleberget – Classic, Lugano, Grön

Fasadprojekt / Hovås – Uggleberget – Classic, Lugano, Grön

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: På fasader sitter takskiffer Nordskiffer Lugano och Nordskiffer Grön (pixlat mönster) samt Nordskiffer Classic på de mörka enfärgade fasaderna. Skifferplattorna är spetsklippta och grundformatet är 400x250mm. De är monterade i dubbeltäckning i fasadsystemet NordClad.
Tak är klädda med spetsklippta plattor av Nordskiffer Lugano (fastigheter med pixlat mönster) respektive Nordskiffer Classic.

Ort: Nya Hovås, Göteborg

Uppdragsgivare/arkitekt: Tuve Bygg, FOJAB arkitekter

Foto: Nordskiffer AB, Nordvästan Tak AB

Oregelbundenhet och harmoni

Så här skriver arkitekten FOJAB:

”Ambitionen har varit att skapa ett unikt boende med en stark karaktär, där de byggda miljöerna samspelar med naturen. En plats som liksom naturen ger uttryck för såväl oregelbundenhet som harmoni. Tre hustyper har tagits fram, samtliga variationer på punkthus och lamellhus. Oregelbundenhet och harmoni har varit ledord vid utformningen av husen, som samspelar fint med skogen.”

Kontakta oss idag för mer information!