Projektreferenser

Projektreferenser

Projekt med våra skifferprodukter

Ett urval av projekt som använt takskifferplattor på fasader och tak finner du på denna sida. Marksten, mursten och skifferplattor på golv, mark, torg skapar tåliga ytor som klarar de mest utsatta lägena. När du använder naturstenen skiffer gör du ett ekonomiskt fördelaktigt, miljövänligt och hållbart val som ger så gott som underhållsfria fasader, tak och ytor.

 • All
 • Allmännyttan
 • BoKlok
 • Fasadprojekt
 • Fasadprojekt med skuren sten
 • Fasadprojekt med takskiffer
 • Kyrkor, församlingshem m.m.
 • Markskiffer
 • Publika lokaler
 • Renovering
 • Skiffergolv
 • Skolor
 • Takprojekt skiffer
 • Villor