Takprojekt

Projektreferenser / Takprojekt

Takprojekt med våra produkter

Ett urval av projekt som använt våra skifferprodukter för anläggning av tak. Takskifferplattor är tåliga och kan användas på tak även i extremt utsatta lägen. Montaget är enkelt, pålitligt och ger ett tak som håller i generationer. Dubbeltäckning med rätt överlapp ger ett fullgott väderskydd så du har en vanlig takpapp under skifferplattorna. Överlappet avgörs av taklutningen och hur mycket naturstensplattorna ska överlappa varandra hjälper vi dig att ta fram.