Fasadrenovering med fasadsystemet NordClad

Teknik & Info / Teknik och information om fasadskiffer / Fasadrenovering med fasadsystemet NordClad

Förnya din fasad med takskiffer. Isärdragen dubbeltäckning och montage med krok.

Systemet NordClad för skifferfasad lämpar sig för renovering av alla typer av fasader. NordClad+ är fasadsystemet kompletterad med isolering. Här sitter skiffersorten Nordskiffer Grön 406 x 254 mm i isärdragen dubbeltäckning.

Renovera fasaden? Använd takskiffer!

Många fasader har renoveringsbehov och ägare har den delikata uppgiften att välja lämpligt material både med avseende på att det ska se fint ut, att det ska se fint ut länge, att det fortsättningsvis är en underhållsfri fasad och att fasaderna håller sig friska. Det ska vara ekonomiskt hållbart och gärna enkelt att montera. Det ska dessutom vara miljömässiga och socialt hållbart producerade material.

Listan kan göras lång! Om du väljer takskiffer på fasad uppfyller du alla krav för en hållbar fasad med ett extra plus: du får en fasad av naturmaterial.

Att sätta takskiffer på en gammal fasad är ett utmärkt sätt att få en  fasad som håller i generationer. Att det är natursten gör att fasaden i princip är helt underhållsfri. Vill du bygga om eller ändra fasaden i efterhand görs det också enkelt då du kan ta bort plattor och skapa utrymme för exempelvis belysning, fönster eller förbereda för en tillbyggnad.

För fasadrenovering med isolering se Fasadsystem med isolering för takskiffer

Ikon information Innan du börjar

 • Identifiera skador på fasaden och utred orsaken till dem. Åtgärda skador som påverkar väggen.
 • Ta reda på vad det är för befintlig konstruktion dvs stomme och ytterväggar.
 • Undersök om den befintliga fasaden behövs rivas ner eller om du kan montera skiffern utanpå. Vikten för skiffer i fasadsystemet NordClad är från 25 kg och systemet bygger ca 25 mm plus skifferplattornas tjocklek.

Så här gör du för att renovera din fasad med skiffer

 • Ta gärna hjälp av en arkitekt för att få fram bilder på hur fastigheten kommer att se ut efteråt.
 • Välj skiffersort (färg, format, täckning etc). Kontakta oss på Nordskiffer för prover och offert.
 • Kom ihåg att söka bygglov om du vill ha ett nytt utseende på fasaden.
 • Beställ ditt material från oss på Nordskiffer.
 • Utför renoveringen och njut sedan av ditt skifferhus i generationer!

Fasadrenoveringens 5 steg

1) Anlita kunniga entreprenörer för både plåtarbeten och skiffermontage. Se till att entreprenörerna får kontakt med oss på Nordskiffer så att vi kan stämma av leveransplaner etc.

2) Om du ska renovera ett flerbostadshus, se till att alla informeras om att fasaden kommer att göras om. Förbered området runt fastigheten för etablering av byggnadsställningar, stängsel etc.

3) Renoveringen utförs nu av entreprenörerna. Skador åtgärdas vid behov. Fasadsystemet NordClad monteras och plåtarbeten utförs.

4) Avstämningar och byggmöten är bra att hålla regelbundet. Under entreprenaden kan en sakkunnig kontaktas för råd och tips under arbetets gång. På Nordskiffer finns vi tillhands vardagar under kontorstid och finns bara ett samtal bort från de projekt vi har levererat material till.

5) Slutbesiktningen, samt garantibesiktning 2 år efter avslutad entreprenad, ska utföras av en sakkunnig inom takskifferfasader.

Vid fasadrenovering i Svängsta användes takskiffer Nordskiffer Classic för fasad

Detta äldreboende i Svängsta var i behov av en fasadrenovering och valet föll på Nordskiffer Classic 400×250 mm i dubbeltäckning, monterad med krok i fasadsystemet NordClad. Fler projekt hittar du på projektsidorna.

Välkommen att kontakta oss för offert och mer information!

Vad kostar det att renovera med skiffer?

I inköp ligger skiffer med tillhörande fasadsystem jämförbart med andra fasadmaterial. För att vi ska kunna ta fram en offert på material behöver vi veta:

 • Hur många kvadratmeter fasadyta rör det sig om?
 • Vilket utseende på fasaden vill du ha? Detta bestämmer skiffersort, fasadtäckning, format på platta etc.
 • Det är bra om vi får reda på önskat leveransdatum. Av miljömässiga och ekonomiska skäl samfraktar vi och kan vi planera smart kan vi hålla nere kostnaderna. Tänk på att beställa material i god tid, skiffer är ett naturmaterial och stöter producenterna på ”bad rock face” så kan det vara bra att ha marginal.

Hur lång tid tar renovering med skiffer?

Hur lång tid det förberedande arbetet tar beror på vad du behöver göra. Rivning av det befintliga fasadmaterialet eller utförande av mindre reparationer kräver olika tidsåtgång. Själva skiffermontaget är relativt enkelt och kräver ingen specialistkompetens. Ungefärliga enhetstider är:

Enkeltäckning:
2-3 m2/h – NVFL plåtläkt för 40×25 cm plattor
3-4 m2/h – NVFL plåtläkt för plattor 50×30 cm

1-1,5 m2/h – skifferplattor 40×25 cm
1,5-2 m2/h – skifferplattor 50×30 cm

Dubbeltäckning:
2-2,5 m2/h – NVFL plåtläkt för 40×25 cm plattor
2,5-3 m2/h – NVFL plåtläkt för plattor 50×30 cm

0,5-1 m2/h – skifferplattor 40×25 cm alt 50×30 cm

OBS! Det finns många faktorer som påverkar enhetstiderna, allt från hur byggnaden ser ut till hur arbetsplatsen är organiserad. Några saker som är bra att ta med i beräkningen är:

 • Antal våningar på byggnaden
 • Ska materialet lyftas med kran till våningsplanen eller ska materialhiss på ställningen användas
 • Hur långt det är till redskapsbodar/personalbodar
 • Avstånd mellan uppställningsytor för material och platsen där montaget utförs
 • Väderförhållanden, t ex vintertid tar montaget längre tid

Om du är entreprenör är det bra att ta reda på hur arbetsplatsen ska organiseras innan du uppger dina enhetstider för montaget av skiffer på den fasad som ska renoveras.

Projekt Villa Pilebo - Stenungsund. Lugano takskiffer på fasad

Bilden visar en villa med skifferfasad en frostig vinterdag. Nordskiffer Lugano Grön 60 x 30 cm i enkeltäckning monterad i fasadsystemet NordClad. Skiffer ger en i princip underhållsfri fasad.

Skiffer klarar påfrestningar från norr till söder

Oavsett om du har fastigheter i frostigaste norr eller blåsigaste sydväst, så klarar skiffer påfrestningarna. All skiffer hos oss på Nordskiffer är testad enligt de teststandarder som finns. För skiffer producerad inom EU är det EN-standarden EN12326 som gäller för takskiffer, i USA och Norge finns motsvarande. Testerna ger svar på brandklassning, böjhållfasthet och vattenabsorption, där det sistnämnda är avgörande för hur skiffret klarar frostcykler. Är vattenabsorptionen för hög riskerar skiffret att skikta sig.

I kustnära områden är vind och salta hav en utmaning för många fasadsystem och material. Skiffer är ett av få material som står emot påfrestningarna och fasadsystemet NordClad för skiffer är i sin helhet vindlasttestat. Systemet klarade testet som genomfördes vid RISE med bravur.

Så du som är fastighetsägare och vill ha en i princip underhållsfri fasad ska välja takskifferplattor i fasadsystemet NordClad, vare sig du har fastighetsbeståndet i Stockholm, Ystad eller Kåtterjokk.

Renovera fasaden i din bostadsrättsförening

Är det dags att renovera fasaden? Hur ofta du behöver renovera fasaden beror bland annat på vilket material fasaden består av. För att komma ner i så lite underhåll och så lågt renoveringsbehov som möjligt i din BRF är det klokt att välja material som motsvarar de kraven. Skiffer är ett bra alternativ.

Skiffer är hållbart i upp till 200 år och kräver minimalt med underhåll under hela livslängden. Att renovera med fasadsystemet NordClad  för takskiffer är oftast busenkelt. Du kan i de flesta fall montera den ventilerade plåtläkten utanpå den befintliga fasadytan. Takskifferplattorna monterar du enkelt med skifferkrok och vips har du en i princip underhållsfri fasad.

Renovering med takskiffer är en bra lösning ur ett underhållsperspektiv men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är i inköp jämförbart med många andra fasadmaterial och  under en längre tidsperiod sparar du stora summor på att slippa underhållet.

Rent praktiskt behövs ingen specialistkompetens för själv montaget och utseendet på skifferfasaden döljer de ojämnheter som kan finnas i det gamla ytskiktet.

Fasadsystemet NordClad bygger ca 25 mm ut från väggen och skifferplattorna håller en tjocklek på 7-9 mm. I enkeltäckningen har du dubbelt lager skifferplattor precis i överlappet och i dubbeltäckningen tredubbelt lager som mest. Med en total tjocklek på 40-50mm beroende på fasadtäckning behöver du inte nödvändigtvis flytta ut fönster, utan kan få ett fullgott ljusinsläpp ändå. Runt fönster och dörrar sätter en plåtslagare nya plåtar som rent estetiskt snyggar till men även syftar till att förhindra regnvatten att tränga in.

Bostadshus med takskifferfasad i Stocksund Nordskiffer Grön i enkeltäckning

Renovera bostadsrättsföreningens fasad med skiffer så minimerar du underhållet framöver. Takskiffermontage är enkelt och ger snygga och hållbara fasader över tid. Det ventilerade fasadsystemet NordClad hjälper till att hålla fasaden frisk och ger en underhållsfri fasad.

Bildgalleri

Vill du veta mer?