Fasadsystem med isolering

Teknik & Info / Teknik och information om fasadskiffer / Fasadsystem med isolering

Fasadsystem NordClad med NVFL plåtläkt, takskifferplattor och krok.

Britt framför Nordskiffer Grön, i enkeltäckning med sten i format 50 x 30 cm.

Fasadsystem med isolering för takskiffer

NordClad+

Fasadsystemet NordClad består av skiffer, plåtläkt och stormkrok. Det är konstruerat i enlighet med svensk byggstandard (ByggAma) och har funnits på marknaden ett antal år.

NordClad+ innebär att NordClad är kompletterat med glasullsisolering. Fasadsystemet ger låga U-värden och ventilerade och friska fasader utan fuktproblem. NordClad+ består av välkända produkter som är producerade under sjyssta förhållanden. Dessutom är de icke brännbara och godkända för Svanenmärkt byggande.

Ikon information Fakta

  • NordClad+ är lämpligt både vid renovering och nybyggnation.
  • Fasadsystemet är enkelt att montera samt kan demonteras och återsättas.
  • Komponenterna i NordClad+ är med i husproduktportalen (förteckning över godkända material för Svanenmärkt byggande).
  • Systemet är i inköp ekonomiskt jämförbart med andra fasadsystem.
  • Skiffer i ytskiktet ger en underhållsfri fasad.
  • Nordclad med takskiffer är miljöcertifierat enligt det internationella EPD®-systemet. EPD’n omfattar hela fasadsystemet med läkt, krok och samtliga skiffertyper som Nordskiffer säljer.

Komponenter i NordClad+

Produkt: Z-profil, plåtvinklar, Nordskiffer Ventilerad Fasadläkt

VENTILERAT FASADSYSTEMAnvändning: Profil och vinklar för infästning i bakomliggande fasad och montage av glasullsisolering. Ventilerad plåtläkt för montage av skifferplattor.
Egenskaper: Profiler och vinklar ger ett stabilt och säkert system för montage av isoleringen. Den ventilerade fasadläkten för skiffermontaget är av dubbellackad plåt och har en färdig hålbild för montage med stormkrok. Läktens luftspalt (25 mm) ger friska fasader utan fuktproblem.

Produkt: glasullsisolering

GLASULLSISOLERINGAnvändning: för isolering och tilläggsisolering
Egenskaper: Glasullsisolering har lång livslängd och består ofta av en stor del återvunnet glas (Ex ISOVER 70 %). En av fördelarna med glasullsisolering jämfört med isoleringsplattor av hårdare material, är att den mjuka glasullen sluter tätare kring läkt och vinklar och köldbryggor undviks i högre grad.

 

Produkt: skiffer (takskiffer för fasad)

SKIFFERAnvändning: ytskikt för fasad
Egenskaper: Skiffer är en natursten och klassat som ett av de mest miljövänliga byggnadsmaterialen. Att använda takskiffer på fasad blir allt vanligare och skapar en, i princip, underhållsfri fasad med en livslängd på 80–200 år. Benämningen takskiffer kommer av att det är en skifferplatta med klippt kant som monteras med ett överlapp.