Montage fästmassa för skuren sten

Teknik & Info / Teknik och information om fasadskiffer / Montage fästmassa för skuren sten

Skiffer Offerdal och Welsh State Dark Blue Grey, montage med fästmassa på sockel i Bergviken

På sockeln syns Welsh Slate Dark Blue Gray (DBG) och Offerdalsskiffer blandat. Båda i klovyta.

En slät skifferfasad med fästmassa

De flesta skiffersorter lämpar sig för montage med fästmassa. Denna typ av montage ger en slät fasad och är vanlig på socklar på hus. Om du ska limma natursten på en hussockel i utemiljö finns det ett par saker som är bra att tänka på. Det är bra att känna till att olika skiffersorter är olika lämpade för montage med fästmassa. Kontrollera att den sten du vill använda kan limmas.

Vanligtvis används plattor som håller ca 10 mm i tjocklek och det ger en fasadvikt på ca 28 kg/m2.

Ikon information Bra att veta

 • Betongplattans fukthalt
  Ge betong i fasad generöst med tid för torkning. Nygjuten betong har en fukthalt som försämrar vidhäftning och fukten kan även bidra till ökad risk för kalkutfällningar. Torktid för betong är avhängigt omgivande klimat. Entreprenören som gjutit betongplattan bör kunna genomföra en fuktmätning, vilket kan ge en indikation på om plattan är tillräckligt torr.
 • Toleranser i natursten
  Natursten som ska limmas ska vara kalibrerad, dvs att undersidan är utjämnad så att stenen ligger plant mot underlaget. På grund av den naturliga strukturen i stenen kan det förekomma variationer i tjocklek, men även i bredd och längd. Det kallas för toleranser. Vanligt för skiffer är en tolerans om +/-1 mm både i tjocklek, bredd och längd. I vissa fall är toleranserna större. Skiffersorter med grov struktur kan ha en tolerans på +/- 3 mm i tjocklek. Det är viktigt att beställare och entreprenörer känner till och tar hänsyn till toleranserna, så att exempelvis ytor med samma höjd läggs intill varandra och uppstickande kanter undviks. Jämför stenarnas format med varandra och sortera ut de som har störst tolerans. De stenarna lämpar sig väl för tillsågning vid behov av ex passbitar.

Så här gör du för att montera fasadskiffer med häftmassa

 • Kontrollera att du har rätt material, ritningar och användarhänvisningar för produkter.
 • Stryk både sten och underliggande betong med ett heltäckande lager innan ytorna läggs mot varandra.
 • Pressa ut alla luftfickor noggrant.
 • På grund av toleransen i bredd/längd ska stenarna läggas på fri hand, använd alltså inte murarkryss.
 • Rita upp stödlinjer för att hålla så raka linjer som möjligt och anpassa stenarnas placering utifrån tolerans.
 • Fogen bör vara minst 3 mm bred.
 • För optimal vidhäftning av fogmassan kan kanterna på skifferplattorna bestrykas med primer.

Ikon information Fakta om limmad fasad

Kalkutfällningar från betongen
En vanlig orsak till kalkutfällningar är att luftfickorna inte har pressats ut vid montaget, vilket leder till att kondens bildas i fickorna. Vid temperaturskillnader kan fukten vandra upp genom fogen och ta med sig kalk från betongen. Utfällningarna kommer alltså inte från skiffern.
Om betongen tillåts tillräcklig torktid, montaget sker med rekommenderade produkter och plattorna dubbellimmas minimeras risken för att kalk ska kunna vandra upp från betongen. Kalkutfällningar från betongen kan dock uppstå trots ett korrekt utfört montage och utfällningarna minskar vanligtvis med tiden.

Åtgärder mot kalkutfällningar
Vissa kalkutfällningar kan tvättas bort medan andra utfällningar kan bli permanenta. För att minska risken för ytterligare utfällningar, kontrollera att montaget är korrekt utfört. Ett sätt att kontrollera montaget är att knacka på stenen, om det låter ihålig är det troligen luftfickor bakom. Ta då loss stenen och utför montaget på korrekt sätt.

Plattor som lossnar
En vanlig orsak till att stenen släpper från underlaget är att den inte har dubbellimmats, vilket ger en otillräcklig vidhäftning. En annan vanlig anledning är att luftfickorna inte har pressats ut vid montaget, vilket leder till att vatten kan samlas under stenen. Vid minusgrader sker då en frostsprängning som gör att plattan lossnar. För att minska risken att fler stenar lossnar, kontrollera att montaget är korrekt utfört. Ett sätt att kontrollera montaget på är att knacka på stenen, om det låter ihålig är det troligen luftfickor bakom. Ta då loss stenen och utför montaget på korrekt sätt.

Information om våra produkter inom skiffer för fasad

Få information våra produkter för fasad här..