Montage med back fixing för skuren sten

Teknik & Info / Teknik och information om fasadskiffer / Montage med back fixing för skuren sten

Den traditionella monteringen av fasadskiffer

En mer traditionell metod att montera skuren sten på är med sk back fixing. Skenor monteras mot fasaden och en upphängningsanordning som sitter fast i skifferplattornas baksida används för att hänga upp plattorna på skenorna. Detta ger ett så kallat dolt montage. Många skifferproducenter kan leverera plattorna så att de är förberedda för upphängning på ett skensystem och det finns ett flertal fabrikat för back fixing. Principen är densamma men upphängningsanordningar och skenor kan skilja sig åt mellan fabrikaten. Själva skensystemet ger en ventilerad fasad med öppna fogar. Många väljer att foga skarvarna mellan plattorna med mjukfog för att skapa en jämnare yta.

Komponenter för back fixing:

  • Skenor som monteras mot bakomliggande fasadyta
  • Skifferplattor 30-50 mm
  • Upphängningsanordning monterad på skifferplattornas baksida

Ikon information Bra att veta

  • Montaget på skensystemet är inte väderberoende
  • Skenor och upphängningsanordning bygger ca 110 mm från fasaden, stenens tjocklek är 30-50 mm
  • Vikten på fasaden blir från 90 kg/m2 när du använder en 30mm tjock platta
  • Fogar mellan plattorna tätas vanligtvis med en mjukfog
  • Primer på plattornas kanter ger en bättre vidhäftning för mjukfogen

Så här gör du för att montera skuren sten med back fixing:

  • Läs instruktioner, anvisningar och kontrollera att du har det material du behöver samt rätt ritningar.

Information om våra produkter inom skiffer för fasad

Få information våra produkter för fasad här..