Montage med clips för skuren sten

Teknik & Info / Teknik och information om fasadskiffer / Montage med clips för skuren sten

Henrik Morell, Inköp, rådgivning, sakkunnig fasadsystem & konstruktion

Välkommen att kontakta oss för mer information om fasadsytem med clips.

Montera skuren skiffer utan överlapp

Att montera skuren sten med clips är ett bra alternativ om du vill ha en yta utan överlapp. Fasadsystemet kallas för NordClad Clips och fungerar mycket väl med skurna skifferplattor. Skifferplattorna kan vara så tunna som 10 mm, vilket ger en vikt från ca 28 kg/m2.

Ikon information Bra att veta

  • Montaget är enkelt och inte väderberoende
  • Fasadsystemet ger en ventilerad fasad
  • Clipsen kommer i RAL-kulör anpassad till färgnyansen på skiffret

Så här gör du för att montera med clips för skuren sten:

  • Läs instruktioner, anvisningar och kontrollera att du har det material du behöver samt rätt ritningar.
  • En skifferfasad monteras nerifrån och upp. Börja med att montera den nedersta raden av NVFL plåtläkt och montera sedan plåtläkt i rad två. Kontrollera i din ritning.
  • Sätt ut stödlinjer för att kunna montera NVFL plåtläkt på resten av fasaden. Använd måtthandtag för ett snabbare montage. Kontrollera läktavstånden mot stödlinjerna även om du använder måtthandtagen.
  • Du kan rita lodlinjer på läkten om du vill uppnå vertikalt symmetriska rader med clipsen. Lodlinjerna sätter du där clipsen ska skruvas fast
  • Påbörja montage av skiffer på nedersta raden. Använd clips avsedda för nedersta raden, observera att det är en annan sorts clips än för övriga rader då denna endast håller skifferplattan in underkant. Clipsen skruvas in i NVFL plåtläkt. På övriga rader är clipsen dubbla, dvs ett clips håller både den undre plattan i ovankant och den ovanför i underkant.
  • Nu är det bara att jobba på uppåt, rad för rad. Över och under fönster samt vid takfot använder du samma sorts clips som på första raden.

Mer information om NordClad fasadsystem

Få mer information om tekniken bakom vårt fasadsystem här..