För fastighetsbolaget

Teknik & Info / För fastighetsbolaget

Skiffer är drömmaterialet för en fastighetsägare! Nordskiffer Svart på fasad

Underhållsfri fasad med takskiffer Samaca Classic, 40 x 22 cm.

För dig som är fastighetsägare

Om du vill bygga hållbart är skiffer materialet för dig! En takskifferfasad är i princip underhållsfri och håller i upp till 200 år. Med det ventilerande fasadsystemet NordClad undviker du fuktproblematik och får friska fasader. Drömmaterialet för en fastighetsägare!

Det finns många användningsområden för skiffer och vårt fokus ligger främst på takskiffer på fasad. Vi har hög teknisk kompetens inom flera montagesätt men framförallt på fasadsystemet NordClad, som är framtaget för ett enkelt och säkert montage av takskifferplattor som monteras med krok. Fasadsystemet är enkelt att montera och är utformat i enlighet med rekommendationer i ByggAMA.

All vår skiffer finns med i Byggvarubedömningen och Sunda Hus. De finns även med i Husproduktportalen som godkänt material för Svanenmärkt byggande.

Ikon information Kvalitet

All vår skiffer är testad. I Europa är det EN12326 som ligger till grund för takskifferplattor och en CE märkning är obligatorisk. För material producerade utanför Europa finns det andra standarder, i ex USA heter den ASTM.

Vid produktionen av skifferplattor granskas varje platta en och en. Defekta plattor sorteras undan och sedan packas plattorna på pallar innan de skickas till oss. Här genomför vi en ankomstkontroll innan materialet skickas vidare till dig som beställare.

Social hållbarhet

För oss är det viktigt att materialen vi tillhandahåller är producerade under sjyssta förhållanden. Därför arbetar vi med noga utvalda leverantörer som vi håller en tät kontakt med och regelbundet besöker. Vid besöken ser vi till att både komma ut till platserna där brytningen sker och kontrollera produktionsanläggningarna. När du köper material från oss kan du vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla hög social hållbarhet.

Miljö

Skiffer är natursten som sågas ut som stenblock från berggrunden. Blocket delas sedan upp i mindre block och när de är i rätt storlek splittas blocken i sina naturliga lager till skifferplattor. Det behövs ingen behandling som impregnering eller liknande för att skifferplattorna ska kunna användas.

Leveranserna till Sverige eftersträvar vi att samfrakta i så hög grad som möjligt och vi klimatkompenserar alla landtransporter i Sverige.

Skifferfasad Samaca Multicolor före klottersanering i Ängelholm, Foto HD/NST
Sanerad skifferfasad Samaca Multicolor i Ängelholm, Klottersanerad med vatten under högtryck

Fasad med takskiffer Samaca Multicolor före och efter rengöring med högtryckstvätt med vatten.
Foto nedklottrad vägg: Kristian Nilsson/HD-NST

Klotter på skifferfasader

Ängelholm drabbades av en klottervåg och pumphuset vid Pyttebron kom inte undan. Takskiffersorten Samaca Multicolor sitter monterad här och fastighetsägaren hörde av sig och var bekymrad över hur saneringen skulle gå till. Eftersom skiffer är naturligt smutsavvisande så är det många färger som inte biter sig in i materialet. Vi rekommenderade därför högtryckstvätt med vatten och det visade sig räcka. Fasaden tvättades helt ren från klottret.

Det finns en mängd olika typer av färger som används och det är givetvis svårt att ge ett generellt råd som funkar på allt. Men det vi kan konstatera är att det är en god idé att prova med vanligt vatten först.

Låt oss ge dig mer information om skiffer som material

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig..