Hållbarhet

Teknik & Info / Skiffer / Hållbarhet

Samaca skifferbrott i Spanien

Under 2017 var Nordskiffer på internat i Spanien för kurs och certifiering i mänskliga rättigheter. Sedan dess certifieras medarbetare regelbundet och vi håller årligen genomgångar för att förbättra våra kunskaper.

Skiffer – Ett hållbart val

Vi är glada över att du har hittat hit. För oss på Nordskiffer är det en självklarhet att arbeta hållbart och att göra det både avseende miljö och sociala aspekter. Genom att du väljer skiffer, som är ett underhållsfritt och tidlöst naturmaterial med en lång livscykel, bidrar du till ett hållbart byggande. Skiffer ger hållbara fasader, tak och golv som är sig vackra i generationer. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete!

Ekologiskt hållbart

Miljö – Ekologiskt hållbart

Natursten är enligt Stenindustriförbundet
En produkt tillverkad av natursten tagen som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden”.
Eftersom naturstenen skiffer inte kräver förädling eller bearbetning för att kunna användas, har den minimalt Co2-avtryck. När du använder skiffer från oss på Nordskiffer kan du känna dig trygg med att alla våra produkter har högsta betyg i Sunda hus och i Byggvarubedömningen. Vi arbetar med ISO 14001 som förebild och är stolta över att vi har blivit nominerade till hållbarhetspris i två kategorier i Sweden Green Building Council. 

Vill du läsa mer om hållbara fasadmaterial? I examensarbetet Miljömässigt hållbara material för bostadshus, skrivet vid Institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, görs en jämförelse mellan olika fasadmaterial med avseende på miljö.

Skiffer - Hållbart över tid

Livscykel – hållbarhet över tid

Få material slår natursten av kvalitet i hållbarhet över tid. Takskiffer kan exempelvis ha legat i flera århundraden innan det finns ett behov av att byta ut skifferplattorna. Vi handlar bara med kvalitetsskiffer och förväntad livslängd på våra material är 80-200 år.  Många av våra skifferbrott som ex Penrhyn i Wales (Heather, Welsh Slate) har brutit sten sedan 1700-talet vilket gör att vi kan leverera orginalsten till historiska byggnader vid renovering och ombyggnader. Vi ställer krav på våra producenter att all skiffer har utsatts för omfattande tester, bl. a. avseende vattenabsorption och hållfasthet. Den skiffer som produceras i Europa testas enligt de EN-standarder som finns (ex 12326 för takskiffer), och den skiffer som produceras utanför Europa garanterar vi är testad med motsvarande kravställan. För att du som kund ska känna dig trygg garanterar vi att vi enbart handlar med kvalitetsskiffer med kända egenskaper som klarar vårt nordiska klimat. Våra producenter finns i USA, Spanien, Storbritannien, Norge och Sverige.

Socialt hållbart

Social hållbarhet

Från start har vi på Nordskiffer sett till att handla från länder och skifferbrott som har bra arbetsförhållanden. Det gör att vi samarbetar med få brott som vi har bra kontakt med och som vi har som mål att regelbundet besöka. Vi arbetar i enlighet med riktlinjerna i ISO 26 000 och vi som arbetar på Nordskiffer har certifierats i mänskliga rättigheter. När Byggvarubedömningen sökte ett pilotföretag för sin nya enkät för social hållbarhet föll valet på oss. Att just vi blev utvalda är ett bevis på vår trovärdighet i frågorna om social hållbarhet och en garanti för att vi arbetar systematiskt. Det är inte många företag som kan skryta med att de har en egen in-house etiker som tillika är grundare av Nordskiffer. Vår målsättning är inte bara att vi ska vara skifferexperter, vi ska även vara experter på social hållbarhet.

Ekonomiskt hållbart

Ekonomiskt hållbart

Det finns många myter om skiffer. En av dem är att det är dyrt. Men att sätta exempelvis takskiffer på fasad är kostnadsmässigt likvärdigt med många av de vanligaste fasadmaterialen som exemplevis puts, fibercement och tegel. Med tanke på att det håller i generationer och är underhållsfritt så har du fått en mycket ekonomiskt hållbar fasad.

Estetiskt hållbart

Estetiskt hållbart

Vi framhåller att en femte hållbarhetsaspekt bör införlivas i hållbarhetsbegreppet, nämligen den estetiska aspekten. Hur länge behålls det ursprungliga utseendet och hur åldras det? Natursten och takskiffer på fasad är vackert från start och förblir vackert i generationer.

Organisationer för säkerställande av hållbarhet

Nordskiffer är medlem i Svenska stenindustriförbundet

Nordskiffer AB är medlemmar i Stenindustriförbundet.

Naturstensloggan intygar det ekologiska mervärdet i produkten

Naturstensloggan intygar det ekologiska mervärdet i produkten.

Byggvarubedömningen är en standard för miljöbedömning av varor med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter.

Byggvarubedömningen är en standard för miljöbedömning av varor med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter.

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.

Henrik Morell, Inköp, rådgivning, sakkunnig fasadsystem & konstruktion

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Environmental Product Declaration (EPD)

Vi och våra samarbetspartners tar successivt fram EPD för alla produkter. Här är en lista på ett urval av dem, där du kan finna miljödeklarationer: