Klottersanering av skifferfasad

Teknik & Info / Skiffer / Klottersanering av skifferfasad

Nordskiffer Grön klär husfasad på projekt Gaffelseglet

I en stadsmiljö är det vanligt med klotterangrepp. En tålig fasad som är enkel att klottersanera är därför ett bra val. Som här i Haninge på Las Vega Gaffelseglet. Isärdragen dubbeltäckning av takskiffersorten Nordskiffer Grön i fasadsystemet  NordClad.

Behovet av att göra ett avtryck

Människan har alltid haft ett behov av att göra avtryck och klotter har förekommit sedan urminnes tider. Vid utgrävningen av Pompeji upptäcktes fler än 15 000 inskrifter och i Sverige finns klotter på kyrkoväggar, runstenar och hällristningar från medeltiden. Klottret berättar om sin samtid och det är ofta med förtjusning det äldre klottret visas upp.

På 1960-70-talet började klottret bli synligt i den offentliga miljön, och innehöll ofta politiska budskap. Både synen på klotter och grafitti samt dess innehåll  är väldigt varierande idag enligt Brottsförebyggande rådet.

Det illegala klottret betecknas som skadegörelse och kan innebära böter eller fängelse i ett år. Grova brott kan ge fängelse upp till fyra år. De dömda får ofta betala skadestånd (källa: Polismyndigheten)

Men trots att det är olagligt att klottra så ser vi en ökad trend med fler anmälda brott och fler som åtalas. Sanering av klotter drar ofta med sig stora kostnader. Ett smart val när det gäller fasadmaterial är takskifferplattor. Skiffer är enkelt att klottersanera, ofta räcker det med vatten.

Fasadskiffer från Nordskiffer - Norrköping, takskiffer på fasad

Sandbyhovsskolan i Norrköping valde tegel och takskiffer av sorten Nordskiffer Svart på fasaderna när Estethuset byggdes.

Klotter och vandalism på naturstensfasad

I Stenhandboken finns ett avsnitt om Rengöring och underhåll som kommer väl till pass om du har fasader av natursten. Boken är utgiven av Sveriges Stenindustriförbund och berör en mängd stensorter, exempelvis, granit, gnejs, diabas, kalksten, marmor, sandsten och skiffer.

Skiffer är en tålig bergart som ger hållbara fasader. När skifferblocken som tas fram ut berggrunden splittas i sina naturliga lager, är det den naturliga ytan som kommer fram. Det är så här framtagande av takskifferplattor för tak och fasad går till. Naturytan är naturligt smutsavvisande och ger inget fäste till många av de lim som används för affischering. Eftersom skiffer har en naturlig fethet är det även flera sprayfärger som kan spolas bort från ytan med vanligt vatten. Färgerna kan alltså inte tränga in i stensortens naturyta.

De stensorter som inte är uppbyggda i lager som går att splitta, får en annan typ av yta. Stenblocken sågas till skivor i den önskade tjockleken. Även hårda stensorter som granit, gnejs och diabas har en mer öppen porstruktur och kan absorbera färg och lim. Det gäller även när skifferblocken sågas till skivor. När det kommer till porösa stensorter som kalksten och sandsten innebär även rengöringen en risk eftersom syror och högtryck riskerar att skada stenen.

Skifferfasad Samaca Multicolor före klottersanering i Ängelholm, Foto HD/NST

Klotter på väggyta med takskifferplattor av sorten Nordskiffer Samaca Multicolor.

Klotter på takskifferfasad

Att drabbas av klotter är tråkigt och ofta kostsamt. För att inte drabbas av mer klotter, när olyckan är framme, är rekommendationen att tvätta bort det så snabbt som möjligt.

Ängelholm i Skåne drabbades av en klottervåg som skadade och förstörde många ytor av olika material. Även det lilla pumphuset vid Pyttebron drabbades. Där sitter takskiffer av sorten Nordskiffer Samaca Multicolor. Skifferplattorma är monterade med krok i fasadsystemet NordClad.

Sanera skifferfasad

Det finns många typer av färger och det är svårt att ge ett entydigt svar på hur en skifferfasad ska klottersaneras. I Ängelholm hörde fastighetsägaren av sig till oss och vi rekommenderade denne att börja med vatten under högtryck. Material som puts och trä skadas ofta av högtryckstvätt men den tåliga skifferfasadens yta stod i princip intakt efter tvätten. Och just detta klotter försvann helt med högtryckstvätt med vanligt vatten.

Sanerad skifferfasad Samaca Multicolor i Ängelholm, Klottersanerad med vatten under högtryck

Efter klottersaneringen av takskifferfasaden var det svårt att se några spår av klottret.

Lugano takskiffer på fasad på Projekt Slätpricken - Västerås

Blandade fasadmaterial med olika förutsättningar att klottersaneras. Området ligger i Västerås. Slätpricken i förgrunden har takskiffer Nordskiffer Lugano på fasaderna.

Putsfasad, träfasad och tegelfasad

Både puts och fasad påverkas vid klottersanering. Efter en sanering behöver dessa typer av ytor oftast målas om för att bli återställda.

När det gäller fasadputs så krävs vanligtvis en omputsning före målning. Det kan vara svårt att uppnå samma struktur som på resten av fasaden. Därför väljer många att putsa om en större yta. Något som drar med sig kostnader.

Metoderna som används för att få bort klotter är vanligen högtryckstvätt eller ett kemiskt lösningsmedel av något slag. Lösningsmedlet löser upp färgen och sedan sker en tvättning av fasaden. Ibland används blästring.

Fasadmaterial har olika förutsättningar när det kommer till fasadrengöring. Skiffer med naturyta är ett fasadmaterial som är enkelt att sanera.

Entré - Svartedalsskolan med skifferfasad - Samaca Multicolor

Några skolor som har valt fasadmaterialet skiffer:

Klotter i skolan

Brottsförebyggande rådet har tagit fram statistik för skadegörelse/klotter och den visar på en ökning i antalet anmälda fall från 2017 -2019.

 • 2017 – 180 907 anmälda fall
 • 2018 – 189 356 anmälda fall
 • 2019 – 204 562 anmälda fall

Enligt Pedagogiskt center i Helsingborg Stad kostar saneringen av klotter i Sveriges kommuner över 500 miljoner kronor.

Skolmiljöer drabbas ofta, både invändigt och utvändigt. Vid renovering eller nybyggnation kan det vara bra att fundera på om materialen som väljs är enkla att klottersanera. Utvändigt är takskifferfasader ett bra alternativ när det kommer till resistens mot klotter.

Skola i Nyköping med takskiffer på fasad
Takskiffer på fasad. Svalsta skola - Nyköping

Svalsta Förskola i Nyköping med Nordskiffer Classic på fasaderna. Ett icke brännbart fasadmaterial.

Begrepp och uttryck

 • Klotter – illegalt uppförda bilder eller tags. Ordet klotter uppfattas som nedsättande och signalerar att det saknas konstnärlig ambition.
 • Grafitti – lagliga målningar. Det finns grafittiväggar och områden där det ges tillstånd att måla. Vissa personer anser att det ökar risken för mer klotter, andra anser att det minskar risken. Enligt Brottsförebyggande rådet finns det inga vetenskapliga studier som bevisar varken det ena eller det andra.
 • Spraykonst – används ofta som benämning av grafitti som konstform.
 • Tag – en mindre, enfärgad, kalligrafiskt utformad sprejsignatur.
 • Throw-up – en något större tag som har en ytterkonturlinje, högst två färger används.
 • Piece – en graffitimålning i stort format (förkortning av masterpiece). Ofta med en bokstavsbild i centrum, med inslag av tecknade figurer och med bakgrund och signatur. Målad i flera lager av olika färger.

Drabbad av klotter?

Om din fastighet har blivit utsatt för klotter så är det bra att följa ett par enkla steg:

 • Agera snabbt! Klotter drar gärna till sig mer klotter.
 • Dokumentera genom att ta bilder. Anteckna detaljer och tidpunkt för klotterangreppet.
 • Anmäl till polisen, ibland är det kända uttryck som återkommer och det går att spåra till individer. Klotter är skadegörelse och regleras i brottsbalken kapitel 12.
 • Om byggnaden är en kyrka eller ett byggnadsminne ska du kontakta länsstyrelsen.
 • Anlita någon med erfarenhet som kan utföra klottersaneringen.
 • Testa alltid eventuella borttagningsmedel på små dolda ytor så att du säkert vet att ytskiktet inte påverkas. Marmor och porösa stensorter är exempelvis känsliga för sura medel. Skiffer tål det mesta, men testa på en undanskymd mindre yta för säkerhets skull. Hos Sveriges Stenindustriförbund hittar du mer information om olika stensorter.
 • Förebyggande åtgärder kan vara att bestryka fasaden med en diffusionsöppen vax. Då får både klister och klotter sämre fäste. Vaxen gör att fasadytan får en mörkare färgnyans. Efter ett par år är det dags att bestyrka ytan igen, då vaxen nöts bort av väder och vind.

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av tips på hur du rengör och underhåller din fasad.