Montera takskifferplattor på bullerplank

Teknik & Info / Skiffer / Montera takskifferplattor på bullerplank

Skiffer på bullerplank

Är du intresserad av en hållbar bulleravgränsare är natursten vägen att gå.

Ett bullerplank är ofta en träkonstruktion och det är en utmärkt grund för montage av skifferplattor. Vårt sortiment för takskiffer på fasad monterar du snabbt och enkelt med krok och det kan sättas oavsett väderlek.

Ett smart val är att sätta takskifferplattor i fasadsystemet NordClad.

Skifferfasad från Nordskiffer, Samaca Multicolor

På bilden möter en träpanel en takskifferyta. Takskifferplattor av sorten Samaca Multicolor i enkeltäckning.

Montage av takskiffer på bullerplank

Takskifferplattor är enkla att montera på fasader. När det gäller bullerplank monterar du på exakt samma sätt. Om du monterar i enkeltäckning med plattor i så stora format som möjligt uppnår du både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Montaget går snabbt med stora plattor och i enkeltäckning går det färre plattor per kvadratmeter ju större plattor du använder. Bra ekonomi i både inköp och montage!

Kostnadseffektiva täckningar

Här är två förslag på enkeltäckningar som lämpar sig väl för bullerplank:

 • Enkeltäckning liggande montage 500 x 300 mm (traditionell täckning)
 • Enkeltäckning stående montage 250 x 400 mm

En krok kan för ett plank hålla exempelvis 40 mm. Då blir den synliga ytan följande för de två täckningarna:

 • Enkeltäckning liggande montage 500 x 260 mm (40 mm krok)
 • Enkeltäckning stående montage 250 x 360 mm (40 mm krok)

Synliga ytan blir alltså större på ett bullerplank än på en fasad då överlappet inte behöver vara lika stort. Skifferkroken på en fasad behöver vara 60 mm för att överlappet ska ge ett fullgott väderskydd, vilket inte ställs krav på när det gäller bulleravgränsare. Genom att montera med en kortare krok minskar överlappet. Åtgången av skiffer per kvadratmeter blir lägre och montaget går snabbare.

Närbild på Lugano takskiffer på fasad monterad i enkeltäckning med krok

På bilden en enkeltäckning med takskifferplattor. Skiffersorten är Lugano och plattorna är monterade på stålläkt med skifferkrok.

Nordskiffer Röd dubbelläggning

Fördelar med takskiffer på bulleravgränsare

Är du intresserad av en hållbar bulleravgränsare är natursten vägen att gå. Just takskifferplattor på bullerplank har många fördelar:

 • skiffer ger en estetiskt tilltalande yta som smälter väl in i omgivande miljö
 • enkelt montage, takskifferplattor monteras snabbt med krok
 • skifferfasad är enkel att klottersanera
 • ett färgbeständigt material, behåll lystern genom att tvätta med vatten i högtryckstvätt
 • natursten är ett miljövänlig val
 • reflexion av ljudvågorna (dvs att ljudet studsar mellan ytor) bryts av skifferns naturliga ytstruktur
 • montaget med överlappande takskifferplattor som har en lätt uppåtvinkling  är optimalt för att bryta ljudet
 • skiffer är ett obrännbart material
 • enkeltäckning väger från 25 kg/m2
 • du får en hållbar bulleravskiljare med livslängd på upp till 200 år

Vill du veta mer?

Vi lotsar dig hela vägen från projektering till färdigt projekt.