Skiffer vs Fibercement

Du är här: Startsida » Teknik & Info » Om skiffer » Skiffer vs Fibercement
Skillnaden mellan fibercement och skiffer

Bild från “skifferhusen” i Maria Park, Helsingborg, där man satt en mur med fibercement. Huset bakom har skiffer som fasad och är färgmässigt oförändrad.

Skillnaden mellan fibercement och skiffer

Skiffer är natursten vilket enligt Stenindustriförbundet (www.sten.se) är “En produkt tillverkad av natursten tagen som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden”. Fibercement är tillverkade plattor av cement och någon fiber som förr var asbest (eternit) och idag ersatts av cellulosa. Fibercement tillverkades historiskt för att likna skiffer och kan när det är nytt se ganska likt ut på håll. Det är till och med så att vissa handlat fibercement i tron att det varit skiffer, en förvirring som förstärks av hur stora aktörer marknadsför sin fibercement.

Dock är färgbeständigheten inte alls samma som naturskiffer där färgen lakas ur snabbt och är direkt olämplig vid utsatta lägen då färgen, särskilt på mörka/svarta plattor blir grå). Miljövinsten med lågt Co2 uppnås inte heller med fibercement då det har en tillverkningsprocess som kräver energi när det tillverkas och inte lyfts ur berggrunden som skiffer. Prismässigt är skiffer ofta likvärdigt med fibercement och räknar man med den långa livscykeln på skiffer (80-200 år) är skiffer överlägset ekonomiskt.