Skiffer vs Fibercement

Teknik & Info / Skiffer / Skiffer vs Fibercement

Skillnaden mellan fibercement och skiffer

Att kombinera olika sorters fasadmaterial är vanligt. Det kan vara bra att tänka på att material är olika känsliga och även åldras på skilda sätt.

Skiffer är natursten vilket enligt Stenindustriförbundet (www.sten.se) är “En produkt tillverkad av natursten tagen som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden”. 

Fibercement är tillverkade plattor av cement med tillsatta armeringsfibrer. Förr var dessa fibrer asbest (eternit) men idag är det istället fibrer av cellulosa. Fibercement tillverkades historiskt för att likna skiffer och kan när det är nytt se ganska likt ut på håll. En del leverantörer marknadsför sin fibercement som skiffer och det är som inköpare viktigt att vara uppmärksam på.

Skiffer är vädertåligt och naturligt färgbeständigt. Fibercement däremot ställer andra krav för att behålla form och färg. Fasadskivorna av cement ska förvaras plant och torrt före montage. En annan skillnad är att fibercementen har svårt att behålla färgen i utsatta lägen. Röda toner kan lakas ur och mörka/svarta plattor kan bli grå.

Miljöfördelarna med lågt CO2 uppnås inte heller med fibercement. Materialet har en tillverkningsprocess som kräver energi. Skiffer är färdigt när det lyfts ur berggrunden.

Prismässigt är skiffer ofta likvärdigt med fibercement i inköp. Men om du tar med livslängden på skiffer, 80-200 år, är skiffer ett överlägset ekonomiskt bra val.

Hus i skiffer och mur i fibercement där skillnaden visar att skiffer är betydligt mer hållbart och färgbeständigt

Bild från skifferhusen i Maria Park, Helsingborg, ritade av Wingårdhs Arkitekter. Husen har hållbara fasader av naturstenen skiffer. Takskifferplattorna är i princip opåverkade av tidens gång, byggnaderna uppfördes runt år 2008.

Framför husen är en murkonstruktion uppförd. Den syftar till att avskilja fastigheterna mot gångstråk och biltrafik. Muren har klätts med plattor av fibercement. Plattorna har blekts och flera har spruckit. Kontrasten mot de äkta naturstensfasaderna i bakgrunden är stor.

Att använda fibercementplattor

Fasadpanel av fibercement målas vanligtvis med akrylatfärg och det sker oftast i samband med tillverkningen. Om plattorna endast är målade på ytan syns slitage tydligt, därför är många plattor genomfärgade. Även en genomfärgad platta har sina avigsidor. För att motstå blekning av solen är rekommendationen att ytan även lackas.

Dammet som uppstår om en platta sågas ska du vara försiktig med. De flesta förespråkar att plattorna kapas på annat sätt än med såg. Inte heller sågning utomhus är att rekommendera. Dammet av cement sprider sig lätt och kan lägga sig på ytor i närheten. När du kapar plattorna bör du använda munskydd och se till att ventilationen är god.

Fibercementplattor är känsliga och det ställer krav på lagringen. Även de fasadskivor som är för utomhusbruk ska förvaras plant och i torr väderskyddad miljö.

Vad betyder en EPD (Environmental Product Declaration)?

Vi har jämfört två EPD, den ena för skiffer och den andra för en vanlig fasadskiva av fibercement. En EPD innehåller en mängd information och här återger vi  koldioxidutsläppen som sker från råvara till färdig produkt. I en EPD har dessa stadier benämningen A1, A2 och A3.

Materialen utgörs av Offerdalsskiffer från Minera Jämtland och en fasadskiva av fibercement från Cembrit, som är en av Sveriges ledande leverantörer.

Vi kikar på Global Warming Potential (GWP) och kg CO2 ekvivalenter per FE, och skillnaden är markant:

Offerdalsskiffer: 49

Cembrit Fibre Cement Slate: 970

Fibercementskivan för fasad har en global uppvärmningspotential på 970 kg CO2-ekvivalenter per enhet medan Offerdalsskiffern har en potential på endast 49, båda siffrorna gäller från råvara till färdig produkt. Att kraven på EPD för byggmaterial ökar är bra, men det är faktiskt få som vet hur de ska bedöma de värden som anges i miljödeklarationen. Tveka inte att ställa frågan till leverantören om du känner dig osäker.

Även andra fasadmaterial kan vara intressanta att kika på. Ett enkelt sätt är att använda Google och skriva “företagsnamn/produktnamn EPD”.

Lärjehallen i Göteborg samsas Nordskiffer Lugano Grå, Nordskiffer Castillo och Cembrit fasadskivor. FFU för skolan stod D Office Arkitekter för och färdigprojekteringen Malmström Edström Arkitekter

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av miljöjämförelser, hjälper dig att lösa praktiska frågor och tillhandahåller offerter.