Takskifferfasad eller tegelfasad

Teknik & Info / Skiffer / Takskifferfasad eller tegelfasad

Hur kan skiffer utklassa tegel?

Det finns en allmän uppfattning om teglets förträfflighet. Och visst är det ett fantastiskt material på många sätt och vis. Lång hållbarhet över tid, i stort sett underhållsfritt, det motstår brand och det står emot vädrets makter. Precis som skiffer! Men det finns aspekter där tegel inte är så bra, aspekter där skiffer utklassar tegel med råge. Miljöaspekten är en, den ekonomiska aspekten är en annan och montaget är en tredje.

Tegeltraditionen är stark i Sverige och har varit det länge. Under byggandet av miljonprogramsområdena användes tegel och betong i mycket hög utsträckning. När det nu är dags för fasadrenovering i områdena så är skiffer aktuellt att använda på flera orter. Antingen används det som ett komplement till teglet, som på Möllebacken i Karlshamn, eller så täcks de befintliga tegelfasaderna över med NordClad ventilerat fasadsystem med takskifferplattor. (För att planera och beräkna kostnaderna för att renovera fasaden är det bra att göra en underhållsplan.)

Det finns flera stora tegelleverantörer i Sverige och de flesta har tagit fram så kallade Environmental Product Declarations (EPD) för sina material. Bla Randers, Tegelmäster och Wienerberger. För enkelhetens skull  har vi plockat ut ett par värden från deras EPD:er och från skiffer. Du finner dem längre ner på sidan.

Service och support

  • Är du osäker på montaget av takskifferfasaden?
  • Vill du ha en offert på skiffer för att jämföra inköpspris?
  • Har du frågor kring hållbara skifferfasader ur ett miljöperspektiv?
  • Undrar du om underhållsfria fasader med takskiffer?
  • Vill du ha support när du monterar skiffret ute på site?

Vi finns med dig från ritbordet till färdigt projekt. Välkommen att kontakta oss!

Ekonomiska fördelar med takskifferfasad

Låt oss jämföra tegelfasaderna med takskifferfasaderna ur ett ekonomiskt perspektiv.

INKÖP
När det kommer till inköp är kostnaden för ett komplett fasadsystem med skifferplattor betydligt mycket lägre.

STILLESTÅND PGA VÄDER
Eftersom montaget inte är väderberoende finns det inte någon risk att fasadarbetet står stilla pga vädrets makter. En takskifferfasad kan monteras oavsett årstid och väderlek.

MONTAGE
En annan viktig kostnadspåverkare är att det är enkelt att montera en takskifferfasad, enhetstiderna är korta. Det krävs heller ingen specialistkompetens. På vår Youtube-kanal finns ett gäng filmer som visar hur du monterar. Där finns också exempel på bristfälligt montage, något som är enkelt att undvika.

Södra Sandby BoKlok, fasader med med takskiffer Samaca 49 enkeltäckning
Nordskiffer Purple dubbelläggning

Nordskiffer Purple monterad i enkeltäckning i fasadsystemet NordCladBoKloks projekt i Gantofta utanför Helsingborg.

Produktionsprocessen för tegel vs skiffer

Skiffer är natursten och tegel tillverkas av naturmaterial, så långt är likheterna stora. Skifferblocken tas ut ur berggrunden, ofta med såg, och blocken splittas sedan i skifferplattor i önskad tjocklek, vanligtvis 7-9 mm. Kanterna klipps till och produktionen av takskifferplattor är klar. Ingen ytterligare bearbetning, alltså.

Gällande tegel ser processen annorlunda ut. Leran som teglet tillverkas av behöver genomgå processer för att kunna formas och sedan hålla formen. Sand/grus blandas in och även vatten för att uppnå korrekt fukthalt.

Formandet och torkningen av teglet kommer härnäst. Det kan ske på lite olika vis och utveckling inom området är pågående. Steget efter det är bränning. Det sker i temperaturer som vanligtvis ligger mellan 900-1000°C. Det är här den stora miljöpåverkan sker.

Vad säger Environmental Product Deklaration (EPD)?

Vi har jämfört två EPD, den ena för skiffer och den andra för tegel och har här plockat ut värden för koldioxidutsläpp för de båda materialen. Mätvärdena tar sin grund i produktionen, dvs från råvara till färdig produkt (A1-3).

Materialen utgörs av Offerdalsskiffer från Jämtland samt en vanligt förekommande tegelsort från en av Sveriges ledande tegelleverantörer Randers Tegl.

Vi kikar på Global Warming Potential (GWP) och kg CO2 ekvivalenter per FE.

Offerdalsskiffer: 49

Randers Tgel: 314

Den stora skillnaden beror på att teglet bränns vid mycket höga temperaturer för att kunna användas. Ett tegel som inte bränns är porösare och klarar till exempel inte utomhusmiljöer där vi har naturliga frostcykler. För den obrända tegelsorten ser värdena så klart annorlunda ut, men går inte att jämföra med fasadmaterial.

För fler EPD-referenser kika på ex Wienerberger eller Tegelmäster. Även andra fasadmaterial kan vara intressanta att kika på. Ett enkelt sätt är att använda Google och skriva ”företagsnamn/produktnamn EPD”.

Fasader klädda med Lugano skiffer - Slätpricken i Västerås

Detta projekt ligger i Västerås och heter Slätpricken. A-sidan arkitekter har ritat och på fasaderna sitter Nordskiffer Lugano.

Flerfamiljshus med skifferfasad - Nordskiffer Grön

Underhållsfria fasader

Det går att säga att alla fasader kräver ett visst underhåll men tegel och skiffer är de fasadmaterial som i stort är underhållsfria. Det finns dock vissa skillnader mellan de två.

TEGELFASAD
När det kommer till fasad med tegel finns det en del problem som kan uppstå med åren. Både fogar och tegelstenar kan få sprickor. När fukt sedan tränger in och det blir minusgrader kan det spränga sönder fogen och tegelstenarna. Om du behöver åtgärda fogarna är det extra viktigt att de fräses ur innan du fyller på med ny fogfyllnad. Att byta ut en tegelsten kräver ett visst handlag, men det går att borra och hugga ut stenen för att sedan mura dit en ny. (Vi i Villa har många tips om fasadåtgärder på sin hemsida.)

TAKSKIFFERFASAD
Takskifferplattor sitter i ett ventilerat fasadsystem, vilket innebär en luftspalt bakom plattorna. Skiffern är monterad med krok och plattorna överlappar varandra. Inga fogar som kan sprängas sönder och om en enstaka platta av en händelse behövs bytas ut så är det enkelt att ersätta den med en ny.

Vill du veta mer?

Vi delar gärna med oss av miljöjämförelser, hjälper dig att lösa praktiska frågor och tillhandahåller offerter.