Skötselråd

Teknik & Info / Skiffer / Skötselråd

Rätt underhåll gör att du behåller den fina lystern i din skiffer

Lyster i form av Lugano Grå/Grön i dubbeltäckning

Behåll den fina lystern i din skiffer

Skiffer är ett naturligt smutsavvisande material då det är något fett och därav i viss mån motstår smuts och ex mossa. För att behålla lystern i skiffern kommer här några enkla tips. Kompletta skötselråd finns nedladdningsbara på sidan med kataloger och dokument för nedladdning, där du kan finna skötselråd för skiffergolv, skötselråd för takskiffer och skötselråd för fasadskiffer.

Skötselråd och underhåll av din skiffer

  • En skifferfasad och ett skiffertak är i princip underhållsfria, men det är bra att regelbundet göra en översyn. Ev påväxt kan tvättas av med högtryckstvätt med vatten.
  • Skifferfasad i offentlig miljö kan klotterskyddas, vanligtvis används en diffusionsöppen vax som appliceras på ytan. Denna är fuktavvisande och färg och lim för affischer etc får dålig vidhäftning.
  • Golvplattor, fönsterbänkar mm bör porstängas före användning och det gör du enkelt med såpa. Efter att fogen är helt torr bestryker du ytan med en blandning av 1/3 såpa och 2/3 vatten. Upprepa strykningen tills ytan är mättad.
  • Marksten och mursten av skiffer kan vid behov tvättas av med högtryckstvätt med vatten. Se även över eventuella fogar.

Klotter på skifferfasad

Klotter på fasader är vanligt förekommande och det finns en mängd olika fabrikat på färg som används. Det är därför svårt att ge en generell riktlinje för vad som ska användas för att avlägsna klottret på en skifferfasad. Det bästa är att prova med högtryckstvätt med vatten i första hand.

På pumphuset vid Pyttebron i Ängelholm drabbades fasaden av ett omfattande klotter. Fasaden är klädd med takskiffer Samaca Multicolor och fastighetsägaren, som tidigare inte hade varit med om att sanera en skifferfasad, kände en stor osäkerhet inför hur resultatet skulle bli. Resultatet var glädjande! Med vanligt vatten under högtryck blev fasaden helt fri från klottret.

Skifferfasad Samaca Multicolor före klottersanering i Ängelholm, Foto HD/NST
Sanerad skifferfasad Samaca Multicolor i Ängelholm, Klottersanerad med vatten under högtryck

Takskifferfasad i Ängelholm drabbad av klotter. Bilderna visar före och efter tvätten som utfördes med vanligt vatten under högtryck.
Foto nedklottrad fasad: Kristian Nilsson/HD-NST