Montage av takskiffer på tak

Du är här: Startsida » Teknik & Info » Tak » Montage av takskiffer på tak
Villa med fasad och tak klädda i takskiffer Samaca 55, kvadratisk med dolt montage

Samaca 55, 40 x 40 cm på tak och fasad.

Dubbeltäckning av skiffer på villa

Lugano i 40 x 25 cm satt i dubbeltäckning.
Foto: Röing Arkitekter

Skiffertak

Skiffer har lagts på tak i Sverige sedan 1700-talet men det finns tecken på att skiffertak har använts så tidigt som på romartiden ute i Europa. Trenden med att lägga skiffertak har fått ny fart och från att främst ha varit taktäckning på historiska hotell, pampiga herrgårdar och kyrkor ser vi skiffertak läggas på såväl renoverade och nybyggda privatvillor som arkitektoniskt utmärkande skapelser i stadskärnorna. Som taktäckning är natursten ett fantastiskt material med sin långa livslängd och att det i princip är underhållsfritt.

Dubbeltäckning på tak

Takskiffer på tak monteras vanligast i så kallad dubbeltäckning, vilket innebär att plattorna ligger i dubbla lager. Denna täckning är den traditionella taktäckningen och den täckning som ger ett fullgott väderskydd. Skifferplattorna monteras så att de täcker alla skarvar och vatten förhindras att tränga in. Det dubbla skifferlagret och överlappet gör att ca 40% av plattan är synlig.

Standardmått på takskiffer för dubbeltäckning är 400 x 250 mm, som monteras på högkant.

Om du inte behöver uppnå ett fullgott väderskydd med takskifferplattorna kan du ta ut svängarna mer avseende montagesätt och överlapp.

Mönster och klippningar

Det går att skapa en mängd mönster och utseenden på ett skiffertak med hjälp av olika klippningar på plattorna. Spetsklippta plattor ger till exempel ett diagonalt liggande rutmönster och rundade klippta plattor ger ett fiskbensliknande mönster.

Ikon information Förberedelser

  • Taket förbereds på samma sätt som inför läggning av ex tegelpannor. Vanligast är att använda träreglar som ströläkt och bärläkt.

Montage takskiffer med skifferspik, spikkrok respektive stormkrok

  • Skifferspik sitter oftast på äldre tak och var gängse standard förr i tiden. Vid renoveringar av hela tak på äldre byggnader idag används ibland samma metod, men ofta byts skifferspiken ut mot spikkrok. Vid användning av skifferspik är plattan förborrad alt har en inslagen midja från båda sidorna där skifferspiken slås ned i läkten eller i takets underbrädning.
  • Spikkrok är en krok med en spikdel i ena änden. Spikdelen slås i träläkten och skifferplattan förs ner i kroken. Detta är det vanligaste sättet att montera skifferplattor på idag.
  • Stormkrok är ett annat alternativ. Stormkroken är bockad så att den kan spännas fast över träläkten.

Fördelen med montage med spikkrok eller stormkrok är att det är enkelt att byta ut enstaka plattor. Det gör du genom att vrida ner den synliga delen av kroken 45° åt sidan, dra ut plattan, föra upp en ny platta och vrida tillbaka kroken. Om du har skifferspik och behöver byta ut en platta använder du ett sk skiffersvärd som du för upp under plattan. Skifferspiken huggs sedan av och ersätts med en krok för den nya plattan.

Ritningar

Observera att ritningarna behöver anpassas för varje enskilt projekt. De är exempel på dubbeltäckning monteras på träläkt.

Ritning hur takskiffer dubbeltäckning monteras på träläkt

Information om våra produkter inom takskiffer

Få information våra produkter för takskiffer här..