Produktdatablad skiffer

Teknik & Info / Tak / Produktdatablad skiffer

Villa med fasad och tak klädda i takskiffer Nordskiffer Samaca 55, kvadratisk med dolt montage

Samaca 55, 40 x 40 cm på tak och fasad.

Dubbeltäckning Lugano takskiffer på villa

Lugano i 40 x 25 cm satt i dubbeltäckning.
Foto: Röing Arkitekter

Varför kolla i ett produktdatablad?

Skiffersorter har olika egenskaper. Vissa lämpar sig utomhus och andra inte. Vi på Nordskiffer har sammanställt produktegenskaper i datablad som du kan ladda ner på denna sida.

  • Vattenabsorption avgör hur skiffersorten klarar frostcykler och har att göra med porositet och portätheten i skifferplattan.
  • Böjhållfasthet säger hur flexibel plattan är. Vissa plattor kan utan problem beträdas på ett tak medan andra mår bäst av att vikten fördelas med hjälp av en takstege.
  • Att skiffer är obrännbart säger sig självt eftersom det är natursten, men det finns ändå med som variabel i databladen.
  • Bilderna i databladen ger endast en indikation på hur skiffersorten ser ut avseende färg och struktur. Eftersom det är ett naturmaterial kan det variera även inom en och samma skiffersort.

Mer om skiffer och hållbarhet utifrån miljö och social hållbarhet i leverantörsleden, finner du på sidan med dokument för nedladdning.

Information om våra produkter inom takskiffer

Få information våra produkter för takskiffer här..