8 SKÄL TILL ATT VÄLJA SKIFFER PÅ TAK OCH FASAD

1. Naturmaterial (Skiffer är natursten)

2. Minimalt C02 avtryck (ingen energi för framställan annat än sågning)

3. Underhållsfritt (ingen målning eller dylikt behövs)

4. Lång livscykel ( 80 – 200 år)

5. Naturligt färgbeständigt

6. Ekonomiskt (står sig väl mot ex. puts, fibercement, tegel i pris)

7. Lätt att montera

8. Ej brännbart