Om Nordskiffer AB

Om oss / Om Nordskiffer AB

Om Nordskiffer

På Nordskiffer finner du några av Sveriges ledande skifferexperter och företaget har spännande naturstensprojekt i hela Skandinavien som referenser. En av hemligheterna är den täta kontakten med noga utvalda skifferproducenter där Nordskiffer har mycket god inblick i produktionen. Det gör att företaget kan hålla hög kvalitet på produkterna och säkra hela kedjan från skifferbrotten, under transporterna ända fram till leveransen till det enskilda projektet. Den täta kontakten med producenterna är också avgörande för att Nordskiffer ska kunna säkerställa att skiffern produceras under sjyssta förhållanden, något som är av yttersta vikt för företaget.

Sedan oktober 2017 ingår Nordskiffer som dotterbolag i St Eriks som är ledande i Sverige på betong och natursten.

Vår filosofi

Gamla gedigna material i nya sammanhang är vår mission. Både därför att gedigna material skänker en speciell sorts karaktär till rummen och byggnaderna; ett slags lugn och historisk tidlöshet och för att det helt enkelt är ekonomiskt att använda material med lång livslängd. Bra material åldras dessutom vackert och vi tror att miljön man vistas i påverkar livskvalitén. Om inte annat för att man slipper underhåll eller att tänka på omläggning de närmaste decennierna.

För att veta att materialen är bra har vi koncentrerat oss på några få leverantörer som vi känner till desto mer om, både vad gäller produkternas egenskaper och hur leverantörernas produktionsled ser ut. Vi försöker besöka alla skifferbrott regelbundet för att säkerställa att det är sjyssta arbetsförhållanden och alla medarbetare är utbildade i mänskliga rättigheter.

Vi jobbar hållbart - en snabbguide!

  • Vi jobbar med naturmaterial
  • Vi väljer tåg i så stor utsträckning som möjligt
  • Transporter miljökompenseras
  • Fakturor tar vi emot och skickar elektronisk
  • Ordrar samfraktas
  • Vi väljer miljömärkt
Nordskiffers skifferklädda vägg nominerad till Världens byggnad

Dokument för nedladdning

Här hittar du policydokument som beskriver hur vi arbetar med olika frågor.
Välkommen att höra av dig om du har frågor om vårt sätt att jobba!