Takskiffer fasad

Fasadskiffer skuren

Takskiffer

Takskiffer tak

Golvskiffer

Fasadsystem

Mursten

Betongklinker – cementmosaik VIA

Mark- och Trädgårdsskiffer