Telefon, +46 (0)42 33 13 98

8 skäl att välja skiffer till tak och fasad

Du är här: Startsida » 8 skäl att välja skiffer till tak och fasad
8 skäl till att välja skiffer

8 skäl till att välja skiffer

  • Naturmaterial (Skiffer är natursten)
  • Minimalt C02 avtryck (ingen energi för framställan annat än sågning)
  • Underhållsfritt (ingen målning eller dylikt behövs)
  • Lång livscykel ( 80 – 200 år)
  • Naturligt färgbeständigt
  • Ekonomiskt (står sig väl mot ex. puts, fibercement, tegel i pris)
  • Lätt att montera
  • Ej brännbart

Låt oss ge dig mer information om skiffer som material

Kontakta oss för mer information om varför skiffer är det rätta valet..