Göteborg – Svartedalsskolan – Samaca Multicolor

Fasadprojekt / Göteborg – Svartedalsskolan – Samaca Multicolor

Ikon information Projektinformation

Skiffersort/täckning: Samaca Multicolor. 40 x 25 cm i enkeltäckning.

Byggare/beställare: Göteborgs Stad, Flodéns

Arkitekt: Wahlström & Steijner

Ort: Göteborg

Foto: Nordskiffer AB

En skifferklädd pyramid

År 2020 stod Svartedalsskolan färdig. Den pyramidliknande utformningen är klädd med takskiffersorten Samaca Multicolor på fasaderna, har sedumväxter på tak och även solceller som bidrar till energiförsörjningen.

Idrottshallen ligger i källarplanet. Ovanpå idrottshallen bildas ett stort atrium, som består av två plan, med glasat tak och öppna ytor.  Svartedalsskolan har elever från årskurs fyra till och med nio och ligger vid Länsmansgården. Materialen som är valda för exteriören harmoniserar med skogspartiet invid skolan. Skiffer ger en hållbar fasad med sin livslängd på uppemot 200 år, att den dessutom i princip är underhållsfri och har hög slagtålighet gör att den lämpar sig väl i alla miljöer.

Kontakta oss idag för mer information!