Kv Gesällen – Kalmar

Skiffersort/täckning: takskiffer Nordskiffer Samaca Multicolor på fasad, dubbeltäckning i fasadsystemet NordClad. På sockeln sitter skurna plattor av sorten Castillo med flammad yta. Montaget är gjort med fästmassa. 
Ort: Kv Gesällen, Kalmar
Foto: Nordskiffer AB